Nieuws

Eerste NEMACC-symposium trekt tweehonderd bezoekers

Zo'n tweehonderd mensen bezochten gisteren het eerste symposium van NEMACC, het kenniscentrum voor mkb-accountants van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op het symposium, dat werd gehouden aan de Erasmus Universiteit, konden zij kennismaken met de vier hoogleraren van de leerstoelgroep van NEMACC.

Roy Thurik ging in op creativiteit als noodzaak voor goed ondernemerschap. Wil je als ondernemer en als accountant overleven, dan moet je creatief zijn, vooral bij het inspelen op actuele ontwikkelingen.

Hans Gortemaker ging in zijn presentatie onder andere in op de vraag bij welke financiële informatie, naast de jaarrekening, en welke niet-financiële informatie de mkb-accountant zekerheid zou kunnen verschaffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mvo. En als assurance wordt gegeven, aan welke aspecten de accountant dan in zijn controleverklaring aandacht zou kunnen besteden, buiten de gebruikelijke standaardtekst.

Peter Kavelaars behandelde fiscale winstbepaling, winstuitstel en het voorkomen van verliesverdamping. Door gebruik te maken van fiscale faciliteiten kunnen kosten naar voren worden gehaald.

Kavelaars schetste ook de ontwikkeling van het Nederlandse belastingstelsel, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op het heffen van indirecte belastingen, zoals btw en energiebelasting, waar minder makkelijk aan te ontkomen is dan aan directe belastingen.

Martin Hoogendoorn ging in op de uitdagingen voor de mkb-ondernemer op het gebied van externe verslaggeving. Hoogendoorn ging in op de kosten en transparantie van grondslagen, zoals fiscale grondslagen en IRFS SME, en de rol die de accountant kan spelen bij het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid van ondernemers.

Een voorbeeld is de deponeringsplicht. Als je als ondernemer niet tijdig deponeert, dan kun je privé aansprakelijk worden gesteld als het bedrijf failliet gaat. Als de accountant de ondernemer daar op wijst, dan biedt hij meerwaarde voor de klant.

Bij de flex-bv straks ontstaat straks ook een nieuwe rol voor de accountant. Bij de flex-bv mag dividend worden uitgekeerd, maar dan moet wel een uitkeringstoets worden gedaan. Duidelijk moet zijn dat de ondernemer vanaf het moment van dividenduitkering nog een jaar zijn schulden kan betalen. De accountant zal daar berekeningen voor moeten maken.

NEMACC wordt gefinancierd uit het surplusvermogen van de NOvAA. De activiteiten van het kenniscentrum moeten leiden tot nieuwe kennis en inzichten voor mkb-accountants.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.