Opinie

NEMAGG

Wetenschap en praktijk werden op succesvolle wijze bijeengebracht tijdens het eerste symposium van NEMACC, het gezamenlijk kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoewel het gedurende het busy season de tweede korte break was die ik de afgelopen weken nam, heb ik daarvan geen moment spijt gehad. NEMACC kan terugkijken op een geslaagd eerste evenement.

Dagvoorzitter Victor Deconinck gaf op woensdagmiddag 14 maart in een fraaie zaal van het Erasmus Expo- en Congrescentrum al snel het woord aan Dirk ter Harmsel, die nogmaals benadrukt dat de mkb-praktijk voor de komende twee jaar door het NBA-bestuur tot bijzonder speerpunt is benoemd. 

Na deze korte aftrap nam hoogleraar Roy Thurik het woord. Hoewel de titel van de lezing en vooraankondiging in het programma deden vermoeden dat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen met grote invloed op het bedrijfsleven in deze lezing centraal zouden staan, was het echte onderwerp van gesprek creativiteit. En in het verlengde daarvan, de noodzaak tot innoveren om te overleven. 

Na deze creatieve openingssessie was het woord aan hoogleraar Hans Gortemaker voor een onderwerp waar accountants veelal meer affiniteit mee hebben: assurance. Assurance = assurance, zo stelt Gortemaker, die daarbij in beginsel geen onderscheid maakt tussen wettelijke en vrijwillige controles. Een redenering die ik kan volgen gegeven de complexiteit van een aantal vrijwillige controles. 

Wel ben ik van mening dat giganten als Shell en Philips niet vergeleken mogen worden met de middelgrote dga-ondernemingen die naast de directeur-grootaandeelhouder als belangrijkste belanghebbende alleen de bank kennen. 

Gezien de duidelijke verwijzing naar de handleiding toepassing controlestandaarden bij mkb-controles veronderstel ik dat Gortemaker die mening deelt, zeker ook gezien het feit dat het samengaan van controle en advisering, zij het binnen grenzen, niet wordt verworpen. Lijsten met verboden diensten en grenzen van 30 procent worden, met een knipoog naar de NBA, door Gortemaker niet als zaligmakend ervaren, die in opiniebijdragen al eerder aangaf de voorkeur te geven aan een op principes gebaseerde benadering. 

Een korte pauze later schetst hoogleraar Peter Kavelaars de ontwikkelingen die we op het gebied van belastingwetgeving de komende jaren naar verwachting tegemoet kunnen zien. Weinig creativiteit daar, volgens enkele aanwezigen in de zaal, maar vooral andere methoden waarmee de overheid dezelfde hoeveelheid belastinggelden kan innen. Of meer eigenlijk, om de verwachte begrotingstekorten te (kunnen) dichten, indien wij burgers ons huidige stelsel aan zorg, sociale zekerheid en fraai geasfalteerde wegen willen behouden. Hoewel ik weinig nieuws heb gehoord over faciliteiten waarmee incidenteel fiscaal nadeel kan worden voorkomen, om de woorden van Kavelaars te gebruiken, zeker een interessante lezing. 

Dat gold niet in de laatste plaats ook voor de lezing van hoogleraar Martin Hoogendoorn, die in rap tempo vertelt over verschillende verslaggevingstelsels, van fiscale grondslagen tot en met IFRS, gerangschikt in volgorde van oplopende transparantie, maar tevens oplopende administratieve lasten. Vooral de passage in zijn lezing over de flex-bv heb ik met interesse gevolgd. 

De relatief korte lezingen die elkaar snel opvolgen, een uitstekend ensemble aan sprekers en dito locatie, hebben voor een enerverende middag gezorgd. Voorafgaand aan de ludieke afsluiting waren echter ook kritische geluiden uit het publiek waarneembaar. Ik hoop dat zij de oproep van Dirk ter Harmsel ter harte nemen en constructieve input leveren voor de onderwerpen waarop NEMACC zich in hun visie moet richten. 

Van mijn kant merk ik op dat, hoewel de vooraankondiging in het programma niet altijd de lading dekte, de duur van de lezingen een al te grondige behandeling belemmert en de praktische toepasbaarheid zeker te wensen overlaat, het eerste symposium in navolging van sms taal met NEMAGG mag worden aangeduid: NBA en Erasmus over de MKB-Accountant Goed Gedaan.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.