Nieuws

Extendum initieert Stichting Accountantsbelang

Extendum, brancheorganisatie voor mkb-accountantskantoren, heeft het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Accountantsbelang, een belangenorganisatie die de belangen van mkb-accountants in Nederland gaat behartigen.

De stichting wil op een positieve wijze een stem geven aan mkb-accountants door actief samen te werken met alle stakeholders, waaronder beroepsorganisaties, opleidingsinstituten, en het mkb zelf.

Door krachten te bundelen en daarmee het mkb-kantoor prominenter te profileren wil de stichting de visie en belangen van mkb-accountants door laten werken op diverse gebieden, waaronder wet- en regelgeving en opleidingscurricula.

De stichting wil zich heel nadrukkelijk onderscheiden van alle voorgaande initiatieven door juist de samenwerking te zoeken met alle relevante partijen en niet de confrontatie.

"Ik vind het maatschappelijk gezien belangrijk dat we als Extendum een aanzet hebben gegeven tot de oprichting van deze stichting. Op deze manier kunnen we het mkb-accountantskantoor niet alleen een stem geven, maar krijgt het daarmee ook een gezicht. Bovendien is het ook een platform dat de verschillende ontwikkelingen in de mkb-accountancybranche zal stimuleren", aldus Peter Paul Cornielje, directeur van Extendum.

"Al enige jaren is er een versnippering gaande van allerlei ondersteunende koepelorganisaties, die allemaal in relatie staan met het mkb-accountantskantoor. Het relatief grote aantal koepelorganisaties heeft tot gevolg dat de herkenbaarheid voor mkb-accountants eerder diffuser is geworden dan helderder. Want wie komt er nu voor mijn belangen op? Bovendien ervaren externe partijen vanwege de versnippering niet de noodzaak met deze koepels voldoende rekening te houden."

"Bij de ‘leden' van Extendum maar ook daarbuiten ervaren wij meer en meer de behoefte aan een onafhankelijke en soevereine partij, die daadwerkelijk voor de belangen van de mkb-accountantskantoren opkomt", aldus Cornielje. "Een aantal keren is ons al gevraagd of Extendum deze rol zou willen vervullen. Maar dat staat haaks op onze kernfunctie, want we zijn een kennisorganisatie en niet een belangenorganisatie. Toch hebben we gemeend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te moeten nemen om Stichting Accountantsbelang op te richten."

Extendum zelf heeft hier na de oprichting hier geen rol meer in, zegt Cornielje, vanwege de onafhankelijkheid van de Stichting. De Stichting heeft een eigen bestuur en een eigen directie en er zijn twee adviesraden opgericht: de Adviesraad Accountantspraktijk en de Adviesraad Wet- en Regelgeving. Verder is een aantal ambassadeurs aan de Stichting verbonden.

Extendum zal de Stichting Accountantsbelang met ingang van 1 oktober 2013 huisvesting ter beschikking stellen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.