Nieuws

Stichting Accountantsbelang neemt zitting in sectorraad ECABO

Stichting Accountantsbelang is toegetreden als lid van de sectorraad Financieel-administratieve beroepen bij ECABO.

De Stichting vertegenwoordigt daarmee de branche accountancy om er in gezamenlijkheid met ECABO en de andere sectorraadsleden voor te zorgen dat de sector blijft beschikken over goed gekwalificeerde medewerkers. 

De toetreding van de Stichting past in de lijn van recentelijk bekend gemaakte projectplannen voor het aankomende jaar. Hierin geeft de Stichting aan zich hard te willen maken voor het accountancyonderwijs. 

De Stichting sprak zich eerder uit over het onderwerp permanente educatie en de huidige kloof tussen onderwijs en praktijk binnen accountancy. Naar aanleiding van die berichten nodigde de NBA Stichting Accountantsbelang al uit om deel uit te maken van een toekomstig overleg met betrekking tot het accountancyonderwijs. 

Directeur Ron Weijmans zei in een reactie blij te zijn met de uitnodigingen van ECABO en de NBA. "Dit is voor ons een belangrijke stap naar toekomstgericht onderwijs passend bij de praktijk". 

Focuspunten

De andere focuspunten van de Stichting voor dit jaar zijn:

  • Wet & Regelgeving: passender wet & regelgeving voor het mkb
  • Innovatie: exploratie van nieuwe ontwikkelingen ter versterking van de positie van het kantoor
  • Imago: verbeteren van de beeldvorming in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van het accountantsberoep

Stichting Accountantsbelang zal de projectplannen binnenkort publiceren via de eigen website.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.