Nieuws

'Toegevoegde waarde oob-status pensioenfondsen niet duidelijk'

Volgens Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) is de toegevoegde waarde van de oob-status voor pensioenfondsen niet duidelijk. Ook de extra kosten die deze status met zich meebrengt zijn ongewis.

Dat stelt De Vries in een motie naar aanleiding van het kabinetsplan om naast beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars ook netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties aan te wijzen als organisaties van openbaar belang (oob).

De Vries vindt het daarnaast niet wenselijk pensioenfondsen “zomaar op één lijn te stellen met en te behandelen als verzekeraars, want er geldt heel andere regelgeving”. Zij verzoekt de regering dan ook pensioenfondsen niet aan te merken als oob.

Datzelfde verzoek doet zij in een samen met Wouter Koolmees (D66) en Erik Ronnes (CDA) ingediende motie voor kleine woningcorporaties. De Kamerleden vinden dat er “gewaakt moet worden voor onevenredig hoge lasten” en stellen dat kantoorroulatie al geregeld is in de governancecode voor corporaties. Voor de grens klein/groot stellen zij voor aan te sluiten bij het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, namelijk 2.500 verhuureenheden.

Kamerlid Roland van Vliet (fractie Van Vliet) stelt in een andere motie voor corporaties die niet de oob-status krijgen, maar wel een managementletter van hun accountant krijgen, te verplichten die naar de toezichthouder te sturen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.