Nieuws

NBA-monitor: accountants grotendeels op schema met verbetermaatregelen

De negen oob-accountantskantoren liggen op schema met het invoeren van de afgesproken maatregelen ter verbetering van de controlekwaliteit. Maar sommige maatregelen vragen om extra aandacht. Dat blijkt uit de nieuwe 'NBA Monitor Publiek Belang'.

Deze online tool, gebaseerd op self assessment, brengt de implementatie in beeld van de kwaliteitsmaatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' (september 2014), het antwoord van de sector op een uitnodiging van de politiek om te komen tot verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van accountants.

Tussenstappen afgerond

De betrokken kantoren hebben inmiddels 95 procent gerealiseerd van de stappen die per 1 juni 2015 afgerond moeten zijn, zo blijkt uit de monitor. De deadlines zijn door de NBA in overleg met de kantoren vastgesteld. De kantoren zijn zelf verantwoordelijk voor invulling van de gegevens. De NBA doet geen inhoudelijke toetsing. Naar verwachting zal de volledige implementatie van het plan circa drie jaar in beslag nemen.

Inmiddels hebben alle negen kantoren de kwaliteit van het promotiebeleid geëvalueerd. Acht van de negen kantoren hebben ook hun beloningsbeleid geëvalueerd. Eveneens acht kantoren hebben intern opdracht gegeven voor de invoering van de zogenaamde clawback-regeling. Alle kantoren hebben vastgesteld dat de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in het rapport In het publiek belang. Ook is bij alle kantoren gekeken naar het privé beleggingsbeleid.

Aandacht vereist

Met name de invoering van een eigen raad van commissarissen vóór 1 januari 2016 behoeft nog aandacht. Een aantal kantoren heeft al een raad van commissarissen ingesteld, een ander deel is nog bezig met de profielschets en het mandaat daarvan. Met name aan maatregelen gericht op het veranderen van cultuur en gedrag wordt door de accountantsorganisaties nog gewerkt.

NBA

Ook alle maatregelen die door de beroepsorganisatie moeten worden ingevoerd zijn in de voortgangsmeting opgenomen. De NBA heeft in lijn met de planning een aantal stappen gerealiseerd. Zo stelt een nieuwe beroepsstandaard het afgeven van een uitgebreide controleverklaring bij organisaties van openbaar belang (oob's) verplicht, en zijn twee handreikingen ter consultatie voorgelegd: over overdracht tussen huidige en opvolgende accountant en over de publieke rapportage van kwaliteitsfactoren (zoals partner-staf ratio en  opleidingsuren per medewerker).

Naar verwachting verschijnen de komende maanden de eerste transparantieverslagen waarin kantoren over deze kwaliteitsfactoren rapporteren.

De invoering van maatregelen om het lerend vermogen in de sector te verbeteren en de totstandkoming van een beoordelingsverklaring bij het directieverslag roepen nog de nodige vragen op. Rond deze thema's organiseert de NBA de komende maanden publieke consultaties en discussies met belanghebbenden.

De NBA wil vóór 1 januari 2016 de beroepseed voor accountants invoeren. Ook is de oprichting van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut in gang gezet. Het streven is om dit instituut medio 2016 operationeel te laten zijn.

Publiek toegankelijk

De NBA Monitor is publiek toegankelijk en biedt de mogelijkheid per kantoor of op geaggregeerd niveau te bekijken hoe ver de implementatie van maatregelen is gevorderd. "Transparantie is een belangrijk onderdeel van het streven naar herstel van vertrouwen in accountants", aldus de beroepsorganisatie.

De opzet van de NBA Monitor sluit aan bij het onderzoek dat de AFM momenteel uitvoert naar de stand van zaken rondom de kwaliteitsverbetering en cultuurverandering van accountantsorganisaties. De AFM zal hierover naar verwachting in oktober publiekelijk rapporteren.

De NBA vraagt kantoren hun gegevens tenminste ieder kwartaal te actualiseren. In een later stadium worden ook gegevens van kantoren met een zogenoemde niet-oob-vergunning in de monitor opgenomen. Daarvoor moet eerst worden bezien hoe de diverse maatregelen bij die kantoren van toepassing zijn. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.