Nieuws

Gemeenterekening: naar een accountantscontrole 'op maat'

Raadsleden hebben recht op een goed beeld van de cijfers in begroting en jaarrekening. Ook mogen de cijfers niet ter discussie staan, een eerste klas accountantscontrole is dus nodig. Maar een gemeente is geen beursgenoteerde onderneming: dat vraagt om een accountantscontrole 'op maat'.

Met dit uitgangspunt deed een breed samengestelde werkgroep onder leiding van Staf Depla (wethouder Eindhoven) onderzoek naar de accountantscontrole van de gemeenterekening.

Zeven adviezen

Het onderzoeksrapport bevat zeven adviezen, de werkgroep roept gemeenten (VNG), accountants (NBA) en het Rijk (BZK en Financiën) op om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat onder meer om:

 • Het ontwikkelen van een handreiking tot versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap.
 • De invoering van een eigen rapportage van het college over de financiële rechtmatigheid.
 • Meer aandacht in de accountantsopleiding voor de eigenheid van gemeenten.
 • Het opstellen van een specifieke interpretatie voor decentrale overheden van  de accountantscontrole-standaarden.
 • Het waarborgen van het toezicht op de accountantscontrole van de gemeenterekening, hierbij heeft de eventuele invoering van een status van organisatie van openbaar belang (oob) echter geen toegevoegde waarde.

Vernieuwing financiële functie

Het onderzoeksrapport komt voort uit een van de in 2014 opgesteld adviezen over de vernieuwing van de gemeentelijke financiële verslaggeving en controle. Het ministerie van BZK publiceerde vorige week een brochure met een eerste uitwerking van de andere adviezen.

Als de adviezen leiden tot wijziging van regelgeving (bijvoorbeeld een aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording) zal dit via de gebruikelijke consultatiewijze door het Rijk worden voorgelegd.

Reactie VNG-bestuur

Op 2 juli nam VNG-voorzitter Jan van Zanen het rapport in ontvangst uit handen van Staf Depla. Het VNG-bestuur is positief over het rapport en neemt uitwerking van de adviezen ter hand, samen met het Rijk en de accountantssector.

Meer informatie

» Rapport Vernieuwing accountantscontrole gemeenten
» BZK-brochure Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Zie ook

» Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten (VNG-ledenbrief, 16 mei 2014)

(Bron: VNG)

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.