Nieuws

BDO controleert meeste corporaties

BDO is het accountantskantoor dat in 2015 door de meeste woningcorporaties werd ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren.

Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar de marktaandelen van de accountantsorganisaties. Welk kantoor welke corporatie controleert, blijkt uit de individuele jaarrekeningen zelf.

BDO heeft over verslagjaar 2015 bij 101 corporaties het assurance-rapport bij de Verantwoordingsinformatie (dVi) afgegeven. Op een totaal aantal corporaties van 350 is het marktaandeel van BDO hiermee 28,9 procent. BDO is daarmee marktleider op basis van het aantal corporaties, PwC is dat op basis van het aantal verhuureenheden. Deloitte is op basis van het aantal corporaties nummer twee met 96 corporaties en een marktaandeel van 27,4 procent.

EY en PwC bezetten de derde en vierde plek met respectievelijk 64 (18,3 procent) en 44 (12,6 procent) corporaties. Daarna volgt de categorie 'overig' met in totaal 22 corporaties (6,3 procent). De 22 corporaties binnen deze categorie worden bediend door negen kleinere accountantsorganisaties. Baker Tilly Berk en KPMG hebben over verslagjaar 2015 bij respectievelijk twaalf corporaties (3,4 procent) en 11 corporaties (3,1 procent) het assurancerapport bij de dVi afgegeven.

De Aw steunt bij het extern toezicht onder meer op de controlewerkzaamheden van accountants zoals beschreven in de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting. "Ook voor raden van commissarissen, bestuurders, huurders, gemeenten en andere stakeholders zijn de bevindingen van de accountant van groot belang om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van de corporatie en de rechtmatigheid van haar optreden", aldus de Aw.

Tijdens de parlementaire enquête naar de woningcorporaties zijn de marktaandelen van accountantsorganisaties aan de orde geweest, evenals het aantal corporaties dat een individuele accountant mag controleren.

Corporaties zijn verplicht om periodiek te wisselen van accountant en er moet transparantie zijn over de marktconcentraties. Hierdoor kunnen corporaties bewuste keuzes maken als zij van accountant veranderen.

Gekeken naar het aantal verhuureenheden is PwC net als vorig jaar marktleider. Deloitte, dat in de periode 2005-2013 steeds marktleider was, neemt nu zowel op basis van het aantal corporaties als op basis van het aantal verhuureenheden een tweede plaats in.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.