Nieuws

Late oplevering accountantsverklaring SVB

De SVB komt waarschijnlijk voor de zomer met een accountantsverklaring, wat te laat is voor de gemeenten.

Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van de Kamerbrief over de voortgang van het trekkingsrecht pgb. De gemeenten zeggen uiterlijk 9 mei de controleverklaring nodig te hebben voor de financiële jaarafsluiting. Eerder zei de SVB uiterlijk 1 april 2016 de controleverklaring te hebben. De Auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank zegt nu echter meer tijd nodig te hebben.

Gemeenten moeten voor 15 juli 2016 de jaarrekening met accountantsverklaring aan Gedeputeerde Staten zenden. Gezien de tijd die accountants nog nodig hebben voor review en het opmaken van hun uiteindelijke oordeel en de twee weken inzagetermijn uit de Gemeentewet is voor de gemeenten 9 mei 2016 de uiterste datum waarop de controleverklaring binnen moet zijn om nog de laatste raadsvergadering voor 15 juli 2016 te kunnen halen.

Dit betekent voor een aantal gemeenten al een latere behandeling van de jaarrekening in de raad dan anders. Deze gemeenten waren bijvoorbeeld gewend om in mei de jaarrekening in de raad vast te stellen.

VNG: "Of de auditdienst van de SVB omstreeks 9 mei een accountantsverklaring kan presenteren is nu dus allerminst zeker. De VNG overlegt met Rijk en accountantssector hoe met de ontstane situatie om te gaan. Gestreefd wordt naar een voor alle partijen werkzame oplossing."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.