Nieuws

PwC-reactie op AFM-boete: 'Principiële bezwaren tegen onderbouwing'

PwC acht de vandaag door de AFM bekend gemaakte vanzelfsprekend, maar heeft principiële bezwaren tegen de onderbouwing daarvan. De organisatie "beraadt zich hier nader op".

Dat laat PwC weten in een reactie op de vandaag bekendgemaakte boetes voor de big four, waaronder een van € 845.000 voor PwC.

De AFM heeft PwC een bestuurlijke boete opgelegd omdat destijds vier van de tien onderzochte controledossiers over 2012 door de AFM als 'onvoldoende' werden gekwalificeerd.

"Op basis van eigen onderzoek vonden ook wij dat drie gevallen van onvoldoende kwaliteit waren", aldus PwC in een schriftelijke reactie. "Wel hebben wij vastgesteld dat in alle gevallen de controlerend accountant de juiste conclusie heeft getrokken over de onderzochte jaarrekening en alle afgegeven controle-verklaringen derhalve konden worden gehandhaafd."

Dat uit het onderzoek van de AFM een sanctie volgt, spreekt volgens PwC voor zich. "Tegen de onderbouwing die de AFM voor haar bestuurlijke boete kiest, hebben wij echter principiële bezwaren. Wij beraden ons hier nader op."

De AFM baseert haar standpunt op het niet voldoen aan de zorgplicht. Wat volgens PwC echter vooralsnog ontbreekt, is duidelijkheid over het verband  tussen "zorgplicht van de accountantsorganisatie" en kwaliteitsbevindingen in individuele controle dossiers. "Complicerend hierbij is dat verschillende rollen bij de AFM samenkomen; die van normensteller, toezichthouder en boetebepaler."

"Wij realiseren ons goed dat boetes op zich niet tot kwaliteitsverbetering leiden en niet bijdragen aan de verbetering die de sector wil realiseren. Daarvoor is een fundamentele transformatie noodzakelijk. Deze is in september 2014 van start gegaan en zal meerdere jaren in beslag nemen. Het betreft een ingrijpende transformatie die gedeeltelijk samenvalt met de verplichte roulatie van accountantsfirma’s, waardoor veel extra inspanningen geleverd worden vanwege eerstejaars accountantscontroles. Bij ons ligt de verantwoordelijkheid deze transformatie te realiseren en we vertrouwen er op dat in goede samenwerking met onder andere de AFM te doen."

PwC wijst er op dat de AFM vorig jaar een eerste onderzoek naar die transformatie heeft gedaan en heeft geconcludeerd dat PwC werkt aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van haar wettelijke controles te verhogen en daarmee zo goed mogelijk in het publiek belang te handelen. "Waar wij met kracht aan werken is een PwC-organisatie die bijdraagt aan het vertrouwen in de maatschappij en belangrijke problemen oplost voor diezelfde maatschappij."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.