Nieuws

NBA pleit voor verduidelijking rol accountant in nieuwe corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code moet niet alleen duidelijk maken wat wordt verwacht van bestuurders en commissarissen, maar ook van de externe accountant.

Dit schrijft de NBA in haar reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor herziening van de code. De bedoeling is dat de nieuwe code op 1 januari 2017 in werking treedt.

Lange termijn waardecreatie

De NBA verwelkomt de voorgestelde focus op lange termijn waardecreatie met een strategisch perspectief van het bestuur op risico’s en kansen. Ook steunt de NBA de uitbreiding van de in control-verklaring waarbij het bestuur zich uitspreekt over de continuïteit van de onderneming voor het komende jaar.

Volgens de NBA moet het bestuur verder inzicht geven in de verwachtingen en vooruitzichten op langere termijn en moet een duidelijk verband worden gelegd tussen lange termijn waardecreatie en de risicobeheersing en cultuur binnen de onderneming.

Verantwoordelijkheid externe accountant

De focus op lange termijn waardecreatie sluit aan op bij recente ontwikkelingen op het gebied van integrated reporting en de groeiende belangstelling voor niet-financiële informatie.

Uit de onlangs in werking getreden Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening komt voort dat de externe accountant moet verklaren of hij materiële onjuistheden in het bestuursverslag heeft vastgesteld. Daarom dringt de NBA aan op het in de code duidelijk maken van wat er van de externe accountant wordt verwacht.

Verslag van de raad van commissarissen

Het voorstel bevat ook zaken die voortkomen  uit rapport In het publiek belang, het verbeterplan voor de accountantssector. Zo moet het verslag van de raad van commissarissen voor de aandeelhouders belangrijke informatie bevatten.

De NBA vindt dat in de nieuwe code moet worden aangescherpt waarover de commissarissen verantwoording moeten afleggen. Als commissarissen meer informatie geven over de wijze waarop aanbevelingen en opmerkingen van de externe accountant zijn besproken kan een verband worden gelegd met diens punten in de uitgebreide controleverklaring.

» Lees de volledige consultatiereactie van de NBA

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.