Nieuws

Accountants kiezen voor beroepseed

Accountants leggen voortaan een eed af om te benadrukken dat zij hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De Ledenvergadering van de NBA stemde in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

De nieuwe beroepseed stelt dat de accountant zich ervan bewust is te moeten handelen in het algemeen belang en zich houdt aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed afleggen voor 1 mei 2017, binnen elf maanden na de inwerkingtreding van de verordening op 1 juni 2016. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het register. De eed kan ook in het Fries of het Engels worden afgelegd.

De invoering van een beroepseed voor accountants is de eerstgenoemde maatregel uit het verbeterplan voor de sector In het publiek belang, dat in september 2014 werd gepresenteerd als antwoord op kritiek op het functioneren van accountants. Doelstelling is om de implementatie van de maatregelen uit het plan eind 2017 afgerond te hebben.

Bestuurlijke inrichting

Tijdens de ledenvergadering werd een toelichting gegeven op het voorstel voor een nieuwe bestuurlijke inrichting van de beroepsorganisatie. Het bestuur van de NBA telt nu dertien leden, dat worden er in het voorstel zeven, waaronder ook enkele niet-accountants.

Nieuw is de inrichting van een Ledenraad, waarin de diverse ledengroepen, belangrijke commissies en regionale afdelingen zijn vertegenwoordigd. De Ledenraad adviseert het bestuur en de Ledenvergadering. Voor de inbreng van maatschappelijke stakeholders wordt een Maatschappelijk Forum ingericht.

Tijdens een extra ledenvergadering in het najaar van 2016 zal over de voorstellen voor de nieuwe bestuursstructuur worden gestemd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.