Nieuws

Richtingenstrijd registercontrollers en accountants bij VRC

Eind april 2016 namen de leden van VRC een motie aan waarin het bestuur tot aftreden werd opgeroepen. De aanleiding is een richtingenstrijd binnen de vereniging van registercontrollers. De kern daarvan is bestuurlijke samenwerking met de NBA-ledengroep accountants in business. Op 26 mei 2016 staat deze kwestie op de agenda tijdens een nieuwe ledenvergadering.

"Ik ben nog steeds voorzitter van VRC", zegt Henri van Horn. Hij reageert op berichtgeving waarin wordt gemeld dat het bestuur op 25 april is weggestemd. "Er is een motie aangenomen om het bestuur te vervangen door een interim-bestuur. Maar de statuten van de VRC zeggen dat moties het gevoel van de vergadering weergeven. Het is geen besluit."

VRC is de Vereniging van Register Controllers. Er zijn 4.100 leden. Op uitvoerend niveau is er een samenwerkingsverband met de NBA, vooral op het gebied van huisvesting, personeel en het organiseren van opleidingen. "Zo staat onze staf op de loonlijst van de NBA", zegt Van Horn. "Ook zijn wij gehuisvest in het pand van de NBA. Daarnaast bieden wij gezamenlijk opleidingen aan."

Of het bestuur in het zadel zal blijven is de vraag. Op 26 mei 2016 is er een nieuwe ledenvergadering. Daarin staat het aanblijven van het bestuur op de agenda. Een ander onderwerp is de strategie. Beide agendapunten zijn nauw met elkaar verbonden, legt Van Horn uit.

Stromingen

"Al jaren is er een stroming binnen de VRC die de samenwerking met de NBA losser wil maken. Het is een richtingenstrijd. Binnen de VRC is een stroming die stelt dat het produceren van informatie, wat registercontrollers doen, een wezenlijk andere taak is dan het controleren van informatie, wat accountants doen."

De andere stroming, zo schetst Van Horn, vindt de huidige verbintenis met de NBA juist logisch. Registercontrollers en accountants werken immers beiden met financiële informatie. Vakinhoudelijke thema's en opleidingsbehoeften van beide beroepsgroepen overlappen elkaar.

Herijken

"Binnen het bestuur bestaat deze verdeeldheid van opvatting ook", zegt Van Horn. Zelf laat hij er geen misverstand over bestaan waar hijzelf staat. Al bij zijn aantreden in 2012 stelde hij de VRC te willen herijken.

"Ik vind dat het we te maken hebben met twee gescheiden beroepsgroepen. De VRC zou zich moeten toeleggen op het professionaliseren van de financiële functie. Het moet een organisatie worden waarvan iedereen weet dat de aangesloten cfo's en registercontrollers goed zijn gekwalificeerd, onderhevig aan een eigen tuchtrecht."

Het huidige samenwerkingsverband met de NBA duwt de VRC in zijn ogen te veel naar de controlerende taken van de financiële functie. "Je merkt het aan de onderwerpen die vanuit NBA-VRC centraal worden gesteld, die hebben vaak een relatie met controle. Onze focus is anders dan die van controlerend accountants." Daarnaast ervaart hij te veel invloed op het bestuur van de VRC. "Nee, details geef ik niet, dan eisen die de aandacht op, terwijl het over de hoofdzaken moet gaan."

Eigen identiteit

Wel verwijst hij naar de IIA, het Instituut van Internal Auditors. "Die hadden ook een samenwerkingsverband met de NBA, maar kozen ook voor een eigen identiteit en eigen huisvesting."

Het liefst ziet Van Horn dat VRC zich aansluit bij een nog op te richten instituut voor financieel management, samen met buitenlandse beroepsorganisaties, zoals CIMA in Engeland en IMA in de VS.

Motie Goedhart

De ledenvergadering van 26 mei 2016 zal meer duidelijk maken over de toekomst van de VRC. "Daar staat deze strategische keuze op de agenda", zegt Van Horn. "Wat ook op de agenda staat is een beslissing over de uitvoering van de motie Goedhart. Dat is de motie voor het installeren van een interim-bestuur. Deze motie is op 25 april 2016 aangenomen op basis van volmachten."

De aanwezige leden waren in meerderheid voor de motie Van Ham, die niet werd aangenomen. "Deze motie riep het bestuur op om de strategische keuze voor meer of minder aansluiting bij de NBA op de agenda te zetten. Het is nu aan de leden om zich uit te spreken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.