Nieuws

Implementatiewet EU-regelgeving voor accountants aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 28 juni de 'Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen' aangenomen. Het gaat om de implementatie van EU-regelgeving.

De implementatiewet regelt de invoering van een in april 2014 aangenomen Europees hervormingspakket voor de auditmarkt. De EU-regelgeving bevestigt op een aantal punten wetgeving die in Nederland al van kracht was. Zo kende de Nederlandse wet al verplichte kantoorroulatie en scheiding tussen controle- en advieswerkzaamheden. Deze maatregelen volgen nu ook uit deze EU-verordening.

Niet alle EU-regelgeving wordt in ons land overgenomen. Zo hanteert Nederland bij de bepaling van toegestane advieswerkzaamheden een ‘white list’ van adviesdiensten die in combinatie met controlewerkzaamheden zijn toegestaan. De EU gaat echter uit van een ‘black list’, waarop diensten staan die juist niet zijn toegestaan.

Nationale maatregelen

Later dit jaar volgt de behandeling van de ‘Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’. Deze wet regelt onder andere onafhankelijk toezicht bij oob-accountantsorganisaties, een geschiktheidstoets voor beleidsbepalers en uitbreiding van de bevoegdheden van toezichthouder AFM.

Gelijktijdige behandeling was niet mogelijk omdat de verwerking van de reacties op het wetsvoorstel voor dit nationale pakket maatregelen de nodige tijd in beslag nam. Naar verwachting zal de behandeling hiervan in de Kamer in het najaar van 2016 plaatsvinden. Minister Dijsselbloem heeft de Kamer toegezegd om de volksvertegenwoordiging voor die tijd per brief ook nader te informeren over het fundamentele vraagstuk van de rechtsbescherming van de accountant.

Hoogleraren

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) diende tijdens de behandeling van de implementatiewet een motie in om te komen tot meer hoogleraren accountancy zonder nevenfunctie in de sector. In de motie, die met brede steun werd aangenomen, wordt de minister gevraagd hierover met universiteiten en de sector in overleg te gaan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.