Nieuws

NBA publiceert nieuwe versie cultuurmeter

De NBA heeft een updateversie van de Cultuurmeter gepubliceerd. In de 2017-versie wordt nu ook gevraagd naar genomen kwaliteitsmaatregelen en kantoorkarakteristieken.

De Cultuurmeter 2017 is een update van de eerste cultuurmeter uit 2015. Aanleiding voor de update zijn de ervaringen van negentig accountantsorganisaties met de eerste NBA-Cultuurmeter, de SRA-Cultuurscan én de resultaten van de in juni jl. gepubliceerde nulmeting. Ook de recente monitoringrapportages zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de cultuurmeter. Een tweede versie van de SRA-Cultuurscan komt binnenkort beschikbaar. 

Doel van de cultuurmeter is het ontwikkelen van een op kwaliteit gerichte cultuur binnen accountantsorganisaties. Het instrument meet de mindset en drivers bij accountantsorganisaties. Het is vooral een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties te bespreken en te ontwikkelen, conform de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang'.

Twee delen

De Cultuurmeter 2017 bestaat nu uit twee delen. Naast de bekende cultuurmeter, die  onder partners en medewerkers wordt verspreid, is een extra vragenlijst toegevoegd. Deze richt zich op de door het kantoor genomen kwaliteitsmaatregelen, -indicatoren en kantoorkarakteristieken. Met dit tweede deel, dat alleen door de kantoorleiding wordt ingevuld, wordt een duidelijker relatie gelegd tussen kwaliteit, getroffen kwaliteitsmaatregelen en het effect hiervan op organisatiecultuur en het gedrag. Ook geeft de Cultuurmeter 2017 meer oplossingsrichtingen aan voor het treffen van kwaliteitsmaatregelen.

Veertig vragen uit de oude cultuurmeter komen terug in de nieuwe. Dat maakt het voor organisaties mogelijk de nieuwe resultaten te vergelijken met die van de nulmeting. Ook blijft het mogelijk om eigen kantoorspecifieke vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

Anoniem

Door een aantal demografische vragen aan het begin krijgen respondenten voortaan alleen die vragen voorgelegd die op hen van toepassing zijn. De anonimiteit van zowel respondenten als kantoren blijft net als voorheen gewaarborgd, aldus de NBA.

Ook de nieuwe editie van de Cultuurmeter wordt gehost bij Stichting CentERdata, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Prijs voor deelname aan de Cultuurmeter blijft duizend tot vijftienhonderd euro, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.