Nieuws

Belangen polishouders voorop bij nieuwe wet voor verzekeraars

De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij verzekeraars die failliet dreigen te gaan.

Dat wordt geregeld in het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars dat door de ministers Hoekstra (Financiën) en Dekker (Rechtsbescherming) is ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat middelgrote en grote verzekeraars bij financiële problemen op een goede manier door DNB kunnen worden afgewikkeld. De belangen van polishouders bij kleinere verzekeraars worden op aanraden van de Raad van State met dit wetsvoorstel door de curator behartigd.

Uitgangspunt is dat geen enkele schuldeiser van een verzekeraar die door DNB wordt afgewikkeld, slechter af mag zijn dan het geval zou zijn geweest bij een faillissement. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het onderzoek van de Commissie Verzekeraars, die in 2015 waarschuwde voor de zorgelijke toestand van het Nederlandse verzekeringslandschap.

Op basis van de nieuwe regels moeten de meeste verzekeraars elke drie jaar plannen opstellen waarin ze duidelijk maken wat ze zullen doen als hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal voor grotere verzekeraars afwikkelingsplannen maken. Als een verzekeraar faalt, is DNB beter in staat onderdelen van de verzekeraar (zoals de verzekeringsportefeuille) te isoleren en over te dragen aan een andere partij.

De wet regelt verder dat alle schuldeisers worden betrokken bij een mogelijk noodzakelijke 'bail-in' (manier om de verliezen op te vangen). Vóór dat polishouders eventueel verliezen lijden, moeten eerst de aandeelhouders en alle andere schuldeisers verliezen accepteren.

Verder kan de curator binnen het nieuwe wetsvoorstel polishouders voorschotten geven op hun uitkering uit de boedel van de failliete verzekeraar. Nu hebben ze ook recht op zo'n uitkering, maar moeten ze daar vaak lang op wachten. Ook hiervoor geldt dat het doel is om de belangen van polishouders bij een failliete verzekeraar beter te beschermen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.