Nieuws

#VandeKarvsNBA: 'Gang naar Accountantskamer is niet de juiste weg'

De NBA vindt de gang naar de tuchtrechter door accountantskantoor Van de Kar & Veraart 'niet de juiste weg'. De Accountantskamer behandelt vandaag tuchtklachten van het kantoor tegen 26 accountants, onder wie meerdere (oud)leden van het NBA-bestuur en de Raad voor Toezicht.

De 26 accountants zijn volgens Van de Kar & Veraart namens de NBA betrokken geweest bij de totstandkoming van een negatief oordeel over het kwaliteitsstelsel van het accountantskantoor. In mei van dit jaar diende het kantoor in totaal 64 klachten in bij de tuchtrechter, ondanks eerder overleg met de beroepsorganisatie.

De NBA betreurt de gang naar de Accountantskamer, zo blijkt uit een statement uitgebracht bij aanvang van de zitting van de tuchtrechter: "De NBA staat voor kwaliteit. Dat de NBA toetst is door haar leden bepaald. Het past in de wettelijke taak om een goede beroepsuitoefening door accountants te bevorderen. Aan accountantskantoren die niet voldoen aan de kwaliteitstandaarden kunnen maatregelen worden opgelegd, om zodoende de samenleving en het maatschappelijk verkeer te verzekeren van accountantsdiensten die aan de kwaliteitsstandaarden voldoen."

Het toetsingsproces van de NBA is een fair en zorgvuldig proces. In het toetsingsproces dat de NBA hanteert, vindt hoor en wederhoor plaats en kan bezwaar en beroep worden ingesteld. In het toetsingssysteem is gewaarborgd dat gedurende het toetsingsproces een getoetst kantoor de gelegenheid krijgt om te reageren op de bevindingen van de toetsers. Daarnaast zijn er bestuursrechtelijke middelen die een getoetst kantoor heeft om zich tegen de uitkomst van een toetsing te verzetten. Het toetsingsproces wordt door de NBA regelmatig geëvalueerd en aangepast, mede op basis van feedback van leden of serviceorganisaties. 

De NBA staat open voor dialoog en verbeteringen en heeft meerdere malen aangegeven dat zij bereid is om in overleg te treden met het betreffende accountantskantoor. Een gang naar de Accountantskamer en het aanspreken van het tuchtrecht zoals in dit geval gebeurt, is volgens de NBA dan ook niet de juiste weg, gezien de ruime mogelijkheden voor hoor en wederhoor, waarborgen en overleg.”

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.