Nieuws

Tuchtklacht Van de Kar tegen accountants Baker Tilly

Volgens Leon van de Kar van accountantskantoor Van de Kar & Veraart is er in het kwaliteitstoezicht op accountants sprake van 'klassenjustitie'. Van de Kar heeft een tuchtklacht ingediend tegen 26 accountants van Baker Tilly. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Baker Tilly voldeed jaren niet aan de kwaliteitseisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), stelt Van de Kar, maar de AFM diende nooit een tuchtklacht in tegen het kantoor, terwijl AFM en NBA direct zware straffen eist tegen kleine accountantskantoren als die de regels overtreden. De Accountantskamer zou volgens hem de klassenjustitie faciliteren.

In een reactie tegenover de krant zegt Baker Tilly-bestuurder Ronald Houtveen, die een van de aangeklaagden is, zich niet te herkennen zich in de beschuldigingen van Van de Kar. "We investeren iedere dag met man en macht in het verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie." De Accountantskamer behandelde de zaak vrijdag, meldt AccountantWeek. De uitspraak volgt naar verwachting in oktober.

Van de Kar & Veraart kreeg na een kwaliteitstoetsing in 2014 een negatief oordeel van de Raad voor Toezicht (RvT) van de NBA. Het kantoor maakte bezwaar bij de RvT, legde zich niet neer bij een iets milder oordeel en ging vervolgens in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De NBA en het kantoor probeerden tot overeenstemming te komen, maar werden het niet eens. In mei 2016 trok de NBA het eerdere toetsingsoordeel over het kantoor in, maar Van de Kar wilde toch een uitspraak van het CBb. Het CBb vernietigde het eerdere toetsingsoordeel van de RvT en maakte daarmee het intrekken daarvan door de NBA ongedaan.

In april 2017 overlegden de NBA en Van de Kar over de ontstane situatie. Kort daarop diende Van de Kar tuchtklachten in tegen de (oud-)NBA-bestuursleden en leden van de RvT. De Accountantskamer verklaarde die tuchtklachten in juli 2018 ongegrond.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.