Nieuws

#VandeKarvsNBA: tuchtzaak tegen 26 accountants

De Accountantskamer in Zwolle behandelt vandaag een reeks tuchtklachten van accountantskantoor Van de Kar & Veraart tegen 26 accountants, onder wie meerdere (oud)leden van het NBA-bestuur en de Raad voor Toezicht.

De 26 accountants zijn volgens Van de Kar & Veraart namens de NBA betrokken geweest bij de totstandkoming van een negatief oordeel over het kwaliteitsstelsel van het accountantskantoor. In mei van dit jaar diende het kantoor in totaal 64 klachten in bij de tuchtrechter, ondanks eerder overleg met de beroepsorganisatie.

Voorgeschiedenis

Accountantskantoor Van de Kar & Veraart uit Rozendaal krijgt in oktober 2015 een negatief oordeel van de Raad voor Toezicht (RvT) van de NBA, na kwaliteitstoetsing in 2014. Het kantoor maakt bezwaar bij de RvT, legt zich niet neer bij een iets milder oordeel en gaat daarna in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De NBA en het kantoor proberen tot overeenstemming te komen, maar worden het niet eens. In mei 2016 trekt de NBA het eerdere toetsingsoordeel over het kantoor  in, maar Van de Kar wil toch een uitspraak van het CBb. Het CBb vernietigt het eerdere toetsingsoordeel van de RvT. Dat maakt intrekken ervan door de NBA ongedaan.

In april 2017 overleggen NBA en Van de Kar over de ontstane situatie. Daarbij komt een coulancevergoeding voor het kantoor ter sprake. Van de Kar besluit in mei van dit jaar toch om bij de Accountantskamer tuchtklachten in te dienen tegen de NBA en de Raad voor Toezicht. In die klachten wordt onder andere gesproken over 'niet motiveren van tekortkomingen', 'geen hoor en wederhoor' en een 'NBA-cultuur om wet- en regelgeving niet na te leven c.q. verkeerd toe te passen'.

Wrakingsverzoek

Van de Kar doet in augustus van dit jaar een poging tot wraking van de rechters van de Accountantskamer, omdat ze te dicht bij de NBA zouden staan. De tuchtrechter verwerpt dat wrakingsverzoek.

Vandaag staan de partijen tegenover elkaar bij de Accountantskamer in Zwolle. De zitting begint om 10.30 uur en neemt de hele dag in beslag. Bij eventueel tijdgebrek wordt de zitting voortgezet op maandag 6 november.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.