Nieuws

'Overbodige controles in de zorg zoveel mogelijk vermijden'

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van administratieve lasten in de zorg is het vermijden van overbodige controles en daarmee samenhangende kosten.

Dat schrijft Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg en Sport, in een Kamerbrief. Bruins reageert daarmee op vragen naar aanleiding van een jaarverslagenanalyse van Intrakoop, waaruit bleek dat de uitgaven in de zorg aan accountants in 2016 met 12 procent zijn gestegen.

Bruins wijst erop dat er in de zorg publiek geld omgaat en dat hij het daarom belangrijk vindt dat dat geld rechtmatig wordt uitgegeven, dat daar adequaat verantwoording over wordt afgelegd en dat de financiële verslaglegging van zorgaanbieders deugdelijk is. "De controle daarop vindt onder andere plaats door accountants en dat brengt kosten met zich mee. Tegelijkertijd ervaren professionals in diverse sectoren een overmatige administratieve lastendruk, die ten koste kan gaan van de tijd die zij aan patiënten en cliënten kunnen besteden. En voor zorgaanbieders gaan de hiermee gemoeide kosten ten koste van de beschikbare middelen om daadwerkelijk zorg te verlenen. Belangrijk onderdeel van de aanpak van administratieve lasten in de zorg is het vermijden van overbodige controles en daarmee samenhangende kosten, zodat zoveel mogelijk geld voor zorg ook aan zorg kan worden besteed", aldus de minister.

Aantal uren

Bruins wijst erop dat de kostenstijging primair wordt veroorzaakt door een toename van het aantal uren werk, niet het tarief van accountants. "Het beeld wisselt sterk per sector. Zo is de toename in de GGZ en de ouderenzorg zo’n 15 procent, maar in de gehandicaptenzorg is juist sprake van een lichte daling van de kosten. Ook is de gemiddelde stijging niet evenredig verdeeld over de verschillende werkzaamheden die accountantskantoren voor zorginstellingen verrichten. De kosten voor controlediensten zijn toegenomen, maar kosten voor fiscale advisering nemen juist af."

Andere sectoren

Bruins geeft ook nog aan dat de accountantskosten niet alleen in de zorg stijgen, maar ook in andere sectoren. "Zo stegen in de semipublieke sector bijvoorbeeld de totale accountantskosten voor woningcorporaties over 2016 met 8 procent t.o.v. 2015, zo blijkt uit onderzoek van Aedes. In de private sector is ook sprake van een opwaartse trend. Van 2014 op 2015 namen de totale accountantskosten voor alle aex- en amx-genoteerde bedrijven toe van 240,4 naar 252,6 mln. In 2016 kwam het totaalbedrag op 276 mln."

Gerelateerd

Afbeelding Opinie

Doelmatige zorg centraal bij kwaliteitskader verpleeghuizen

Er verandert veel in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard aan de uitvoering van het kwaliteitskader, waarin is vastgelegd waaraan goede verpleeghuiszorg moet voldoen. De minister heeft daarvoor kwaliteitsgelden ter beschikking gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) houdt toezicht op de juiste besteding van de kwaliteitsgelden. Maar over hoe we dat doen lijkt onduidelijkheid te bestaan.

x 1 16 7 Jeroen Straten en Rianne Vulto

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.