Nieuws

NBA: AFM-rapport onderstreept noodzaak veranderingen door te zetten

De NBA ziet in het vandaag gepubliceerde AFM-rapport over de kwaliteit van accountantsorganisaties een bevestiging van de noodzaak voor de sector om sneller en beter te veranderen.

NBA-voorzitter Pieter Jongstra: “In de afgelopen jaren zijn er belangrijke veranderingen gerealiseerd in de sector. Het rapport bevat, naast een aantal verbeteringen, ook onmiskenbaar stevige kritiek. Natuurlijk zagen we liever andere uitkomsten. Er zijn verschillen tussen de kantoren zichtbaar in tempo en resultaat, het gaat er nu om dat die veranderingen over de hele linie worden verankerd en hun vruchten gaan afwerpen. Daarnaast is een wezenlijke verandering van cultuur wat mij betreft de grote uitdaging waar we de komende jaren voor staan. Het AFM-rapport is een katalysator voor verdere veranderingen. Ik heb er veel vertrouwen in dat onze sector ook deze volgende stap kan maken”.

De NBA benadrukt dat de accountancysector sinds de publicatie van haar rapport In het publiek belang een veelheid aan veranderingen heeft doorgevoerd. Zo zijn er raden van commissarissen met externe leden aangesteld bij de oob-kantoren en is het beloningsbeleid bij kantoren aangepast. Ook zijn de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en het onderzoeksinstituut FAR opgericht. Bovendien hebben alle accountants inmiddels een beroepseed afgelegd.

Veranderagenda

De komende jaren ligt de focus van de sector op het afronden van de 53 maatregelen, zowel voor het oob- als voor het niet-oob-segment, aldus de NBA. De recent gepubliceerde Veranderagenda geeft hieraan een nieuwe impuls. Die agenda is opgesteld door de Stuurgroep Publiek Belang, waarin grote accountantsorganisaties (oob-vergunninghouders), SRA en NBA hun krachten bundelen. De agenda ziet onder andere op zaken als oorzakenanalyses, cultuurverandering en onderzoek naar het partner- en verdienmodel.

Met het oog op de belangrijke maatschappelijke rol en publieke taak van de accountant en de toekomst van het accountantsberoep, is het belangrijk dit als sector gezamenlijk te doen, zo stelt de beroepsorganisatie. Dat moet in nauwe samenspraak met stakeholders en lerend van toezichthouders en van academisch onderzoek. Kantoren implementeren de maatregelen en de noodzakelijke verbeteringen in cultuur en kwaliteit. De NBA blijft de kantoren daarbij onverminderd stimuleren, ondersteunen en rapporteert publiekelijk over de voortgang.

Lees ook het interview met NBA-voorzitter Pieter Jongstra.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.