Nieuws

Brief NBA aan Kamer: niet alleen vertellen, ook bewijzen dat het beter gaat

De accountantssector moet niet alleen vertellen dat ze zich inspant om het beter te doen, maar moet dat ook bewijzen. Dat schrijft de NBA in een brief aan de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer.

"Accountantsorganisaties hebben flink geïnvesteerd in kwaliteit, wij zetten meer mensen in per opdracht, stellen ons kritischer op tegenover controleklanten en nemen vaker afscheid van controleklanten indien zij niet aan de hogere kwaliteitsstandaarden kunnen of willen voldoen", schrijft NBA-voorzitter Marco van der Vegte in de brief aan de commissie. Tegelijk benadrukt hij dat de sector nog niet tevreden is. "Het is noodzakelijk dat meer snelheid wordt gemaakt en meer diepgang wordt bereikt, zoals ook de MCA van ons verlangt."

Volgens de NBA-voorzitter is verandering pas echt duurzaam als die "wortelt in de juiste cultuur", waarin "het publiek belang altijd prevaleert boven individuele of commerciële overwegingen". Herstel van vertrouwen vraagt meer dan alleen verbeteren van controlekwaliteit, aldus de brief. "De accountant wordt verweten teleur te stellen op onderwerpen zoals fraude en continuïteit. Waar dat terecht is moeten wij ons werk beter doen en de maatschappij mag verwachten dat de sector zich tot het uiterste inspant om kwaliteit te leveren."

De samenleving mag van accountants verwachten dat ze staan voor hun principes en leren van de fouten die ze maken, zo besluit de brief. "Alleen dan komt duurzame verandering tot stand."

De NBA biedt de brief aan samen met de Veranderagenda Audit, die medio 2017 is uitgebracht als verdieping van de 53 maatregelen uit het verbeterplan In het publiek belang. De brief is op 5 oktober aan de Kamercommissie gestuurd, ter voorbereiding op een overleg van de commissie met de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Dat overleg vond plaats op 10 oktober.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.