Nieuws

NBA presenteert 'veranderagenda' kwaliteit

Met het presenteren van een ‘veranderagenda' geeft de NBA een nieuwe impuls aan de reeks verbetermaatregelen in het kader van het rapport 'In het publiek belang'. De agenda, opgesteld door de nieuwe Stuurgroep Publiek Belang, is gericht op zaken als oorzakenanalyses, cultuurverandering en het partner- en verdienmodel.

Doel van de agenda is een meer fundamentele aanpak van het verbeterprogramma van de sector, ter versterking van de 53 maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met stakeholders. Uitgangspunten zijn verder het leren van toetsingen door toezichthouders, onderlinge kennisuitwisseling en inzet van academische research.

In de Stuurgroep Publiek Belang hebben de negen grootste accountantsorganisaties (oob-vergunninghouders), de SRA en de NBA hun krachten gebundeld. Stuurgroeplid Marco van der Vegte (tevens partner Deloitte) erkent in een interview in FD dat de zorgen in de maatschappij over het functioneren van accountants onvoldoende zijn weggenomen. “Met dit project openen wij onze deuren en onderzoeken een aantal netelige kwesties.”

Geen eindstation

NBA-voorzitter  Pieter Jongstra, tevens voorzitter Stuurgroep Publiek Belang: “De accountancysector is 2,5 jaar na de publicatie van haar rapport In het publiek belang en de invoering van 53 verbetermaatregelen op een punt van heroriëntatie gekomen. De sector heeft enorm veel werk verzet en een veelheid aan veranderingen doorgevoerd.” Volgens Jongstra zijn de 53 maatregelen zeker niet het eindstation. “Het is noodzakelijk om de intrinsieke motivatie van leidinggevenden en professionals in het veld verder te verbeteren. Met de stuurgroep en deze agenda versterken we de ingevoerde maatregelen met een meer fundamentele aanpak. Samen, als sector, doelgericht en stap voor stap.”

Jongstra ontkent in het FD dat de nieuwe veranderagenda alvast een antwoord is vanuit de sector op de volgende AFM-rapportage naar de controlekwaliteit bij de grote kantoren, die eind juni verschijnt. “Wij luisteren altijd naar de opvattingen van politici, bestuurders, beleggers en ook de AFM en MCA”, aldus Jongstra. “Maar dit is wat wij als sector vinden dat er gedaan moet worden om het vertrouwen terug te winnen. Wij moeten een stap verder gaan dan de 53 maatregelen.”

Vijf punten

De veranderagenda bevat vijf punten, opgesteld aan de hand van vijf vragen aan de sector:

  1. Wanneer is een audit van goede kwaliteit? Begin juni is een green paper over de definitie van audit kwaliteit gepubliceerd. Doel is te komen tot een ‘uniform en collectief gedragen’ kwaliteitsbegrip ten behoeve van het publiek belang.
  2. Wat ging fout in dossiers of bij kantoren en wat moeten we daar van leren? Oob-vergunninghouders hebben per kantoor oorzakenanalyses uitgevoerd op dossiers met tekortkomingen in auditkwaliteit. In de zomer zullen de kantoren de belangrijkste inzichten uit oorzakenanalyses met elkaar delen en voor de sector beschikbaar maken.
  3. Hoe kunnen we cultuur bij kantoren veranderen? Inmiddels meten ruim honderd kantoren hun cultuur, met behulp van de cultuurmeter van NBA, SRA of met een eigen instrument. Op basis van de uitkomsten wordt een gezamenlijk programma ontwikkeld, gericht op het uitwisselen van ‘good practices’.
  4. Hebben we structurele problemen in ons bestel? In het najaar wordt in een volgende green paper geëvalueerd wat de risico’s zijn van het verdienmodel, het partnermodel, de multidisciplinaire organisatie en het internationale netwerk op de kwaliteit van de accountantscontrole. En ook welke waarborgen vereist zijn om onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige audits te kunnen uitvoeren. De paper wordt voorgelegd aan stakeholders voor discussie en debat.
  5. Hoe kunnen we beter tegemoet komen aan actuele behoeften in de samenleving? Fraude en discontinuïteit (faillissementen) leveren veel maatschappelijke schade op. De sector kan een forse bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van beide zaken en zal haar inspanningen op deze gebieden intensiveren.

De veranderagenda wordt doorlopend geëvalueerd en aangevuld, in samenspraak met stakeholders en toezichthouders en met oog voor het publieke belang. Een meer uitgewerkt programma volgt naar verwachting na de zomer.

De voortgang van het totale verbeterproces blijft onderwerp van publieke toetsing door de politiek, toezichthouder AFM en de monitoringcommissie MCA. Bij het uitvoeren van de veranderagenda laat de stuurgroep zich mede leiden door wetenschappelijk getoetste inzichten, die voortkomen uit de samenwerking met de Foundation for Auditing Research (FAR).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.