Nieuws

NBA-ledenvergadering in teken van governance

De komende ledenvergadering van de NBA op 17 december staat in het teken van het nieuwe governancevoorstel voor de beroepsorganisatie. Belangrijke punten daarbij zijn het verkleinen van het bestuur en de introductie van faculties en communities.

In de uitnodiging van NBA-voorzitter Marco van der Vegte aan de leden stelt deze dat de vernieuwingen nodig zijn om de organisatie "daadkrachtig en slagvaardig" te maken, zodat de NBA het vertrouwen van de samenleving kan herwinnen en kan "inspelen op veranderende verwachtingen van de samenleving ten aanzien van de rol van de accountant".

Meer autonomie

Onderdeel van de governanceplannen is het inkrimpen van het bestuur van dertien naar zeven leden. Daarnaast is het de bedoeling om de beroepsorganisatie in de toekomst in te richten met enerzijds vakinhoudelijke platforms, gericht op de ontwikkeling van het beroep (faculties), en anderzijds thematische en sectorale platforms gericht op interessegebieden, werkterrein en ontwikkeling van de individuele beroepsbeoefenaar (communities).

De nieuwe governancestructuur is volgens Van der Vegte meer gericht op het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar. "Deze indeling geeft een andere invulling dan de bestaande opzet in ledengroepen. Beide platforms zijn er vooral voor de leden en niet, zoals nu, gericht op het adviseren van het bestuur”, aldus de voorzitter. Doel is om de collectieve kennis en ervaring van NBA-leden beter te benutten dan wanneer alles via een centraal bestuur verloopt. "Het zorgt voor meer autonomie, met als enige eis het bieden van toegevoegde waarde." 

Meer eenheid

Van der Vegte gelooft in het voorstel. "Omdat ik oprecht van mening ben dat de sleutel voor het succes van het beroep ligt in het zoeken naar een groter wij, in plaats van een breder ik. Het werken aan meer eenheid in al onze verscheidenheid vereist goede samenwerking en een open houding naar elkaar toe."

Het is de bedoeling dat het governancevoorstel vanaf januari 2019 verder wordt uitgewerkt. Die uitwerking moet in juni 2020 klaar zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.