Nieuws

Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen

Trustkantoren moeten meer werk maken van hun rol als poortwachter van het Nederlandse financiële stelsel. Dat stelt de NBA in een discussierapport, dat verschijnt kort voor de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving voor trustkantoren.

Volgens het discussierapport is transparante verslaggeving over de verleende diensten voor trustkantoren een uitstekende manier om rekenschap af te leggen aan de samenleving. Per 1 januari 2019 treedt de nieuwe Wet toezicht trustkantoren in werking, gericht op aanscherping van integriteit en professionaliteit van de trustsector.

Serieus aandacht schenken aan de in de wet genoemde integere en beheerste bedrijfsvoering betekent ontwikkelen van nieuw beleid, invoeren van passende maatregelen en het toetsen op de goede werking daarvan, aldus de NBA. Hoewel accountants een bescheiden rol in de sector spelen, past ook hen een actieve poortwachtersrol op het gebied van toegepaste (fiscale) structuren.

De trustsector telt zo’n 110 kantoren, die 205 vergunningen van de Nederlandsche Bank voeren. De omvang en spreiding in de sector is divers. Tegenover kleine kantoren met slechts enkele medewerkers staan de Nederlandse vestigingen van internationale organisaties. In totaal worden ongeveer 19.000 vennootschappen beheerd (zogenaamde ‘doelvennootschappen’). De toegevoegde waarde van de sector bedraagt ongeveer drie miljard euro, bij een directe werkgelegenheid van 3.500 fte.

Rondetafelbijeenkomst

Het NBA-discussierapport ‘Poortwachters’ wordt besproken tijdens een rondetafelbijeenkomst die de NBA op 17 januari 2019 organiseert. Hiervoor worden trustkantoren, toezichthouders en accountants uitgenodigd. Ook brancheorganisatie Holland Quaestor en Stichting Assured Quality & Trustworthy Organisations (AQTO) zullen aanwezig zijn.

De bijeenkomst vindt plaats om 15.30 uur bij de NBA; aanmelden via Myra Koekkoek van de NBA (m.koekkoek@nba.nl of tel. 020-30 10 243).

» Download het rapport ‘Poortwachters’

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.