Nieuws

Hoogstens drie maanden opzegtermijn in algemene opdrachtvoorwaarden

Een opzegtermijn van meer dan twee á drie maanden is in het algemeen onredelijk voor de klant. Dat zegt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Lex van Almelo

Een Zeeuws reisbureau geeft een accountantskantoor per 1 januari 2014 de opdracht de jaarrekening 2013 samen te stellen, de aangiften over 2013 te doen en de loonadministratie voor 2014 te verzorgen. Aan de opdrachtbevestiging hecht het accountantskantoor zijn algemene voorwaarden, waarover niet is gesproken of onderhandeld.

In die voorwaarden staat dat beide partijen de overeenkomst te allen tijde kunnen opzeggen, “met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar”. Gedurende dat jaar lopen de verplichtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over en weer door.

Het kantoor rekent 1200 euro per maand, maar stelt in juni 2014 voor dat maandbedrag te verhogen naar 1450 euro. Het reisbureau gaat hiermee niet akkoord en laat eind juli weten dat het vanaf 1 september 2014 geen gebruik meer wil maken van de diensten van het kantoor. Het accountantskantoor zegt dat de opdracht pas op eind juli 2015 eindigt vanwege de opzegtermijn van een jaar.

Onredelijk bezwarend

De accountant werkt door tot eind 2014 en daarna stopt de klant met betalen. Het kantoor eist echter de maandbedragen tot en met juli 2015 op: 7 x 1200 inclusief btw = 10.164 euro. In de procedure die het kantoor aanspant, zegt de kantonrechter dat de overeenkomst per 1 januari 2014 is aangegaan voor een jaar en dus eindigde op 31 december 2014.

Het kantoor gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, dat het vonnis van de kantonrechter bekrachtigt.

In artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek staat dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigd kan worden als het onredelijk bezwarend is voor de wederpartij gezien:

  • de aard en de overige inhoud van de overeenkomst;
  • de manier waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen;
  • de bekende belangen van beide partijen;
  • de overige omstandigheden van het geval.

Het reisbureau en het accountantskantoor hebben niet onderhandeld over de voorwaarden en dus ook niet over de opzegtermijn. Het reisbureau is er (stilzwijgend) mee akkoord gegaan.

Bij een gebruikelijke opdracht voor een jaar is een opzegtermijn van een jaar zonder meer onredelijk bezwarend voor de klant, zegt het hof. Van de klant kun je niet verlangen dat deze meer dan twee of drie maanden doorgaat.

De klant heeft de overeenkomst hier nog vijf maanden laten doorlopen en de overeenkomst niet pardoes beëindigd. De klant heeft daarom voldoende rekening gehouden met de belangen van het kantoor. Voor 2015 hoeft de klant daarom niets te betalen.

Doorlopende opdracht

Het gerechtshof heeft het hier over een opdracht van beperkte omvang, te weten voor een jaar. Je kunt je afvragen of een opzegtermijn van een jaar bij een doorlopende opdracht wél redelijk is. Het hof lijkt te zeggen van niet als het erop wijst dat werkzaamheden als deze vertrouwen vragen van de kant van de opdrachtgever. Als de samenwerking om de een of andere reden wordt beëindigd, is het ongewenst dat die samenwerking nog zo lang moet worden voortgezet. “Meer dan twee of drie maanden kan dan in het algemeen van een opdrachtgever niet worden gevergd.”

Kortom: de opzegtermijn voor gebruikelijke accountantswerkzaamheden mag normaal gesproken hoogstens drie maanden zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.