Algemene voorwaarden

Nog meer tips voor betere algemene voorwaarden

Eerder schreef Carolin Vethanayagam het artikel '7 tips voor betere algemene voorwaarden'. Volg onderstaande aanvullende tips voor nog betere algemene voorwaarden op en voorkom 'ongeldige' algemene voorwaarden!

1. Laat je inspireren

Als u algemene voorwaarden maakt, mag u uzelf best laten inspireren door de algemene voorwaarden van een ander, maar neem niet klakkeloos alles over. Als u de algemene voorwaarden van een ander één op één overneemt, kunt u mogelijk inbreuk maken op het auteursrecht van die ander.

2. Profiteer optimaal van de vrijheid

Door het hanteren van algemene voorwaarden bepaalt u de (algemene) spelregels van het contract. U bepaalt wat de betaaltermijn is, hoe een eventuele garantie eruit ziet, hoe er moet worden geklaagd, bij welke rechter een eventuele rechtszaak aanhangig moet worden gemaakt of er een eigendomsvoorbehoud geldt etc. Maak van deze vrijheid optimaal gebruik door diverse zaken goed te regelen in de algemene voorwaarden.

3. Richt op de klant

Het is belangrijk om goed na te gaan wie uw klant is. Algemene voorwaarden geschreven voor bedrijven kunnen niet altijd één op één worden toegepast bij consumenten. Als uw klanten bestaan uit zowel consumenten als bedrijven kan het handig zijn om een tweedeling in de algemene voorwaarden te maken voor beide doelgroepen.

4. Let goed op uw risico's

Dit kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Kijk altijd goed naar de risico's die u loopt binnen uw bedrijf en breng deze goed in kaart. Probeer deze risico's zo goed mogelijk af te dekken, zonder dat u bepalingen opneemt die in strijd zijn met dwingend wettelijke regels of jurisprudentie. Anders loopt u het risico dat de bepaling van tafel wordt geveegd, waardoor u er niets meer aan heeft. Met name de consument - volgens de wet is dit een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - geniet veel bescherming in diverse wetsartikelen, houd daar rekening mee (zie ook tip 5).

5. Schadevergoeding bij opzegging consumentenovereenkomsten

In diverse algemene voorwaarden is opgenomen dat de consument die een overeenkomst van opdracht tussentijds opzegt schadevergoeding is verschuldigd. De schadevergoeding loopt op al naar gelang het langer wachten door de consument met de opzegging. Dergelijke bepalingen zijn echter niet toegestaan en zijn in strijd met de wet. Op de consument kan onder omstandigheden overigens wel een verplichting bestaan tot het betalen van 'redelijk loon' aan de opdrachtnemer bij een tussentijdse opzegging, waarbij rekening wordt gehouden met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument heeft genoten en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.

6. Kijk of er branchevoorwaarden gelden

Soms hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Diverse branches hebben namelijk al hun eigen algemene voorwaarden. Ga na of uw branche dit ook heeft en of de algemene voorwaarden in deze branche van toepassing zijn op uw werkzaamheden. Soms heeft u toestemming nodig van de brancheorganisatie om de algemene voorwaarden te mogen gebruiken of moet u hier lid van zijn (ga dit goed na). Ook bij branchevoorwaarden geldt echter dat het altijd goed is om kritisch te zijn en te kijken of alle zaken wel goed geregeld zijn.

7. Ondanks onbekendheid met de inhoud toch gebonden

Als de wederpartij de algemene voorwaarden als geheel heeft aanvaard, kan deze niet stellen dat bepalingen uit de algemene voorwaarden niet gelden omdat hij de inhoud daarvan niet kende. Profiteer van deze regel door de algemene voorwaarden op de juiste wijze ter hand te stellen en te laten aanvaarden door de wederpartij (zie in het vorige artikel hoe). Omdat u in beginsel degene bent die moet bewijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, doet u er goed aan om hiertoe de nodige bewijzen te verzamelen (laat de wederpartij bijvoorbeeld tijdig tekenen voor ontvangst en aanvaarding van de algemene voorwaarden en bewaar dit document goed).

Carolin Vethanayagam is advocaat bij Linea Recta Advocatuur.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.