Nieuws

NBA: Aanpak CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort

Te weinig ondernemingen hebben hun administratie ingericht op het verminderen van broeikasgassen. Veel bedrijven hebben op dit gebied geen concrete doelstellingen. Vaak ontbreekt een administratie over de reductie van CO2-uitstoot, hoewel de meet- en rapportagemethodiek hiervoor klaarligt.

Dat blijkt uit onderzoek van de NBA en de Rijksuniversiteit Groningen onder financieel professionals. Bij slechts 28 procent van de ondermingen wordt de uitstoot gemeten. Daarbij gaat het vooral  om grote organisaties. CO2-beleid is op dit moment vooral een boardroom onderwerp en nog nauwelijks onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, aldus de NBA. De CO2-rapportage is nauwelijks gestandaardiseerd en voldoet meestal niet aan internationale normen, zoals het wereldwijde Greenhouse Gas Protocol voor bedrijven.

Slechts acht procent van de respondenten geeft aan 'in zeer grote mate' betrokken te zijn bij CO2-beleid. 44 procent is dat helemaal niet. Liefst 82 procent vindt dat zij als financial betrokken zouden moeten zijn. Concrete CO2-doelstellingen en wettelijke maatregelen worden als belangrijk gezien om de broeikasgasreductie binnen organisaties te stimuleren.

Volgens de beroepsorganisatie is meer kennis nodig bij financieel professionals over hoe ze CO2-reductie kunnen verankeren in de bedrijfsadministratie. Dan kunnen zij een grotere rol spelen in de aanpak daarvan. Een uniforme standaard kan hierbij helpen. De NBA stelt ook in haar visiedocument dat accountants meer toegevoegde waarde kunnen leveren door betrouwbaarheid toe te voegen aan niet-financiële bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid en MVO.  

Klimaatdoelstellingen

De resultaten van het onderzoek zijn voor de NBA reden voor bezorgdheid, mede met het oog op het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De onderzoekers vragen zich af in hoeverre het wenselijk is om een standaard voor CO2-uitstoot op te nemen in het nieuwe klimaat- en energieakkoord. De minister van Economische Zaken wil hierover deze zomer een akkoord op hoofdlijnen presenteren.

Volgens professor Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen) en Paul Sleegers (NBA-ledengroep Accountants in Business) moeten alle grote, maar ook middelgrote en kleinere organisaties eerst een uitgewerkt broeikasgasbeleid ontwikkelen en dat omzetten in concrete metingen en gerichte doelstellingen. Financieel professionals zijn binnen zulke organisaties in de positie om dit in te richten, bij voorkeur conform bestaande internationale standaarden, zoals het Greenhouse Gas Protocol. 

Ook moet de kennis van meetmethoden en broeikasgasinstrumenten worden verbeterd, zowel in de initiële opleidingen voor financieel professionals als via permanente educatie. De NBA komt later dit jaar met aanpassingen in de opleidingen voor accountants op dit terrein.

Standaard

Verder kan CO2-registratie volgens De Waard en Sleegers een vrijwillige of verplichte standaard worden. Het in kaart brengen van broeikasgasemissies per organisatie kan sterk vereenvoudigd en goedkoper worden als organisaties grootschalig deelnemen aan CO2-registratie en extern rapporteren. Het invoeren van administratieve indicatoren is relatief eenvoudig te realiseren, door bijvoorbeeld CO2-uitstoot te vermelden op facturen. Energiemaatschappijen delen deze informatie al. Een verder strekkende optie is de CO2-rapportage te verankeren in inkoopvoorwaarden. Zo kan ook de CO2-uitstoot van een hele waardeketen in kaart worden gebracht en kunnen prestaties binnen de keten worden vergeleken. Ook kan de wetgever ervoor kiezen om CO2-rapportage verplicht te stellen als onderdeel van de jaarrekening.

De NBA wil naar aanleiding van het onderzoek het gesprek aangaan met het Rijk en relevante belangengroepen, over hoe de verslaglegging van CO2-reductie door bedrijven beter kan worden verankerd. Op 13 april organiseert de NBA-ledengroep Accountants in business een congres over dit onderwerp.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.