Nieuws

Verplicht lidmaatschap NBA druist niet in tegen grondrecht op huwelijk en gezin

OvRAN heeft ook in hoger beroep bakzeil gehaald met de eis het verplichte lidmaatschap van de NBA in strijd te verklaren met Europese grondrechten. Het Gerechtshof Den Haag vindt de stellingen onvoldoende onderbouwd.

Lex van Almelo

Vorig jaar wees de Rechtbank Den Haag de vorderingen van de alternatieve accountantsvereniging al af. Het Gerechtshof Den Haag heeft dat vonnis nu bekrachtigd.

Het verplichte lidmaatschap druist volgens het hof niet in tegen de vrijheid van vereniging, omdat de NBA een openbaar lichaam is met administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken en niet alleen het belang van haar leden dient, maar ook het algemeen belang.

Vergissing

Het verplichte lidmaatschap schendt geen van de grondrechten, waarop OvRAN zich beroept. Om onder de vrijheid van gedachte en geweten te vallen, moet de levensovertuiging “een zekere mate van begrijpelijkheid, serieusheid, samenhang en importantie” hebben. Maar die van OvRAN lijkt met name vermeende concurrentienadelen te betreffen. OvRAN heeft niet onderbouwd dat de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden en dat het haar leden niet zou zijn toegestaan hun meningen te uiten binnen de ledenvergadering van de NBA of daarbuiten.

Van inbreuk op het eigendomsrecht is evenmin sprake, omdat de OvRAN-leden niets wordt ontnomen. De stelling dat de Staat onrechtmatig handelt door de mededingingsregels te overtreden, heeft OvRAN niet goed onderbouwd. De Staat handelt als wetgever immers niet als onderneming.

Het Hof wijst er verder op dat de accountantsclub ook een vergeefs beroep doet op artikel 12 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. “Nu dit artikel het recht om te huwen en een gezin te stichten betreft en nu het verder niet is toegelicht, neemt het hof aan dat het hierbij om een vergissing gaat.”

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.