Nieuws

ACM wijst handhavingsverzoek OvRAN af

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een verzoek afgewezen van de Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) om op te treden tegen vermeende overtredingen van de Mededingingswet door de NBA en de big four.

Volgens OvRAN handelen de NBA en de Big Four in strijd met de Mededingingswet doordat de beroepscode Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (Vgba) ook van toepassing is op iedereen die 'een assurance opdracht' of 'aan assurance verwante diensten" uitvoert. Dit zorgt volgens de OvRAN voor relatief hogere lasten voor kleine(re) NBA-leden.

OvRAN meent verder dat de big four zichzelf onttrekken aan de NBA-regelgeving waar zij zelf eerst mee ingestemd hebben, onder meer door geen NBA-leden in dienst te nemen waardoor op bepaalde afdelingen (waaronder corporate finance) geen NBA-regels van toepassing zijn. Dit leidt volgens de OvRAN tot concurrentievervalsing.

Volgens de ACM heeft OvRAN het handhavingsverzoek onvoldoende onderbouwd, ondanks verzoek hiertoe van de ACM. "Zelfs als het zo zou zijn dat grotere accountantskantoren binnen de beroepsorganisatie meer stemrechten hebben dan kleinere en dat zij daarmee kunnen zorgen dat de NBA bepaalde besluiten aanneemt, brengt dat niet automatisch een overtreding van de mededingingsregels door de NBA dan wel de Big Four met zich mee. Voor aanwijzingen van een overtreding van het kartelverbod moet sprake zijn van enige vorm van overeenstemming die tot doel en/of als gevolg heeft de mededinging te beperken. Bewijs hiervoor ontbreekt", aldus de ACM.

Dit geldt volgens de ACM ook voor een mogelijke overtreding van het verbod op het maken van misbruik van een economische machtspositie. "Zoals aangegeven, is voor een overtreding van dit verbod allereerst vereist dat de NBA kwalificeert als een onderneming. Hiervoor is noodzakelijk dat de handelingen van de NBA, waarover de OvRAN klaagt, economische activiteiten zijn. De OvRAN klaagt over het door (een van de voorgangers van) de NBA vaststellen van regels. Dit is geen economische activiteit, zodat van een overtreding van het verbod op het maken van misbruik van een economische machtspositie door de NBA geen sprake kan zijn."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.