Nieuws

Klachten Wakkere Accountant tegen NBA-bestuursleden ongegrond

De klachten die de Stichting Wakkere Accountant heeft ingediend tegen drie (voormalige) NBA-bestuursleden vallen buiten het bereik van het tuchtrecht, zijn onvoldoende geconcretiseerd en onvoldoende onderbouwd. Dat zegt de Accountantskamer.

Lex van Almelo

In de ogen van de stichting hebben de drie (voormalige) NBA-bestuursleden:

  • hun invloed aangewend om mkb-kantoren zwaar te straffen voor kwaliteitsgebreken, maar tegen oob-kantoren geen enkele maatregel getroffen;
  • hun invloed aangewend om regelgeving te bewerkstelligen die oob-kantoren grote commerciële voordelen biedt ten opzichte van alle andere NBA-leden;
  • geen invloed aangewend om als bestuur een evenwichtige afspiegeling van de accountantsgroep te vormen;
  • geen zorg gedragen voor een evenwichtige samenstelling van de Accountantskamer, de Raad voor Toezicht en de Bezwarencommissie;
  • niet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden vermeden door aanwezig te zijn bij de stemming over regelgeving die oob-kantoren grote commerciële voordelen zou bieden tegenover alle andere NBA-leden;
  • niet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden vermeden door geen maatregelen te nemen naar aanleiding van AFM-rapporten waaruit zou zijn gebleken dat de kwaliteit bij hun eigen organisatie tekortschoot en dus wet- en regelgeving niet werd nageleefd;
  • niet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden vermeden door te weigeren een klacht in te dienen tegen het oob-kantoor Grant Thornton.

Geen professionele dienst

De Accountantskamer vindt zichzelf niet bevoegd om een oordeel te vellen, omdat bestuurswerk geen professionele dienst is in de zin van de Wet op het accountantsberoep. Niettemin zegt de Accountantskamer dat de klacht ongegrond is, omdat de Wakkere Accountant:

  • in geen van de klachtonderdelen concretiseert, laat staan onderbouwt, voor welke individuele bijdragen van de bestuursleden zij een tuchtrechtelijke maatregel vraagt;
  • niet duidelijk maakt in hoeverre de bestuursleden persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld.

Bij het verwijt van de schijn van belangenverstrengeling stelt de stichting te algemeen dat de accountants als bestuursleden niet mogen beslissen over kwesties die oob-kantoren aangaan. Wanneer deze bestuursleden precies een schuiver zouden hebben gemaakt, blijft onduidelijk.

Bovendien heeft de stichting onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het bestuur in strijd met artikel 3.5 van de Beginselen van goed NBA-bestuur besluiten heeft genomen over (specifieke) oob-kantoren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.