Nieuws

Wakkere accountants dienen tuchtklacht in tegen NBA-bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Wakkere Accountants (SWA) heeft bij de Accountantskamer tuchtklachten ingediend tegen drie NBA-bestuursleden, onder wie NBA-voorzitter Pieter Jongstra. De SWA verwijt de bestuurders mkb-kantoren te straffen voor kwaliteitsgebreken, maar tegen oob-kantoren geen maatregelen te nemen.

De SWA verzocht het NBA-bestuur begin oktober in een brief om tuchtklachten in te dienen tegen alle accountants werkzaam bij oob-kantoren. De NBA liet de SWA enkele dagen daarna weten niet op dat verzoek in te gaan. Op een volgende brief van de SWA (gedateerd 24 oktober jl.) over 'rechtsgelijkheid voor alle accountants' kwam nog geen reactie vanuit de NBA.

Oligopolistisch

De wakkere accountants hebben daarom nu een tuchtklacht ingediend tegen NBA-voorzitter Pieter Jongstra en bestuursleden Marc Hogeboom (KPMG) en Viviana Kooistra-Voorwald (PwC). De klacht telt zeven subklachten. Volgens de SWA zouden die "afdoend aantonen" dat het drietal "het meest verantwoordelijk moet worden gehouden voor de oligopolistische oob-karaktertrekken van de NBA".

De SWA stelt dat de drie bestuurders hun invloed hebben aangewend om mkb-kantoren "zwaar te straffen voor kwaliteitsgebreken", maar tegen oob-kantoren "geen enkele maatregel" te treffen. Ook zouden ze regelgeving bewerkstelligen "die oob-kantoren grote commerciële voordelen biedt ten opzichte van alle andere NBA-leden".

Overwicht

Volgens de SWA zijn alle accountants in de Accountantskamer (op één na) oob-accountants en is ook bij andere toetsingsorganen van de NBA sprake van een "oob-overwicht". De SWA ziet echter af van wraking, omdat de accountantseed alle leden verplicht "te handelen in het algemeen belang".

In een eerste reactie geeft de NBA aan dat de brief van de SWA van 24 oktober deze week intern is besproken. Voorzitter Pieter Jongstra: "De SWA verzocht ons aanvankelijk een tuchtklacht in te dienen tegen álle accountants die werkzaam zijn bij een oob-kantoor. We hebben gezegd niet aan dit verzoek tegemoet te zullen komen. Daarbij hebben we een toelichting gegeven op ons beleid inzake het indienen van tuchtklachten, namelijk als laatste middel om een goede beroepsuitoefening te bewerkstelligen. De daaropvolgende brief van de SWA kwam vorige week bij ons binnen en was nog in behandeling. Maar kennelijk wilde men onze reactie niet meer afwachten en was onze eerste brief voldoende aanleiding voor een tuchtklacht. We zullen ook deze klacht zorgvuldig gaan bekijken."

SWA

De Stichting Wakkere Accountants werd in 2007 opgericht door een aantal accountants die wel de titel accountants wilden voeren, maar geen lid wilden zijn van de beroepsorganisatie. Een jaar later richtte de SWA een eigen beroepsvereniging op van 'registeradviseurs'. Pogingen om die vereniging de naam NOvRA te geven en gebruik te maken van de titels RAA en AAA werden door de rechter verboden. Uiteindelijk ging de vereniging verder als OvRAN. Ook een beroep op het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, om gebruik van de titel 'accountant' zonder inschrijving in het NBA-register te realiseren, werd door de rechter van tafel geveegd

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.