Nieuws

OvRAN haalt opnieuw bakzeil in titelstrijd

De verplichting om je in het accountantsregister in te schrijven om je accountant te mogen noemen, is niet in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, zegt de Rechtbank Den Haag.

In december zei de Hoge Raad al dat de NBA het gebruik van de accountantstitel mag verbieden aan adviseurs die niet staan ingeschreven in het accountantsregister. In die zaak deed een lid van Orde van Registeradviseurs Nederland uit Dalfsen vergeefs een beroep op artikel 11 van het EVRM.

De OvRAN had toen bij de Rechtbank Den Haag al een zaak lopen, waarin zij van de Staat eist een nieuw wetsvoorstel in te dienen en zo de "onrechtmatige" bepaling uit de Wet accountantsberoep te repareren. Die bepaling is volgens de OvRAN namelijk in strijd met

  • de vrijheid van vereniging (art. 11 van het EVRM);
  • het eigendomsrecht (art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM);
  • het discriminatieverbod (art. 14 van het EVRM);
  • de mededingingsvrijheid (art. 6 Mededingingswet).

De Rechtbank Den Haag wijst de vordering af. De rechtbank wijst daarbij onder meer op bovengenoemd arrest van de Hoge Raad, die terecht een bepaalde toetsing achterwege heeft gelaten. De rechtbank vindt het verder niet nodig om aan de hand van een zogenoemde prejudiciële vraag advies in te winnen bij de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie (dat tot op zekere hoogte kan oordelen over grondrechten).

Het beroep van de OvRAN op het eigendomsrecht gaat niet op, omdat het recht om de accountantstitel te voeren geen eigendom is. Dat titelrecht wordt de adviseurs ook niet ontnomen, want de Wab reguleert het titelgebruik alleen maar. Die regulering is niet discriminerend, omdat de eisen om je te kunnen inschrijven als accountant voor iedereen hetzelfde zijn. Omdat de Staat geen onderneming op de markt is, handelt hij niet in strijd met de Mededingingswet. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.