Nieuws

SRA: '90 procent kantoren realiseert aanzienlijke kwaliteitsverbetering'

'Samen Beter', het verplichte kwaliteitsverbeterprogramma voor SRA-kantoren met een Wta-vergunning, heeft bij het overgrote deel van de kantoren tot verbetering van de kwaliteit van controles geleid.

Dat meldt de SRA. "Na een intensief meet- en verbetertraject van nulmeting, opvolging op basis van ingediende oorzakenanalyse en verbeterplan én eenmeting, blijkt dat bijna negentig procent van deze SRA-populatie een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het wettelijke controledomein heeft gerealiseerd. Nog belangrijker echter is dat SRA-kantoren beseffen dat continu werken en investeren vanuit een intrinsieke motivatie, van belang is voor een duurzame, voor zich sprekende kwaliteit van dienstverlening", aldus de SRA.

Samen Beter is een extra verplicht kwaliteitsmeet- en -verbeterprogramma voor alle SRA-kantoren met een Wta-vergunning, dat bovenop de reguliere reviews vanaf 2014 werd in- en uitgevoerd. Het SRA-bestuur nam dit initiatief tot het meten en verbeteren van de kwaliteit na de uitkomsten van een themaonderzoek door de AFM. In 2013 onderzocht de toezichthouder de kwaliteit van werkzaamheden in de wettelijke controlepraktijk bij twintig SRA-leden. "De AFM constateerde dat veel wettelijke controles in opzet redelijk tot goed waren vormgegeven. De uitvoering van de controlewerkzaamheden merkte de AFM voor veel wettelijke controles als 'onvoldoende' aan", aldus de SRA.

Risicogericht

Het Samen Beter-programma heeft de AFM-methodiek als basis: een risicogerichte steekproef op de uitvoering van controlewerkzaamheden in één dossier. Toetsers die hebben meegelopen tijdens het AFM-themaonderzoek voerden het programma vanuit de onafhankelijke SRA-Reviewcommissie uit. Bij onvoldoende score na de nulmeting stelde het accountantskantoor oorzakenanalyse en verbeterplan op. Na toetsing van analyse en verbeterplan (opvolging nulmeting) en wederom onvoldoende score, volgde een één-meting.

De doelstelling was 'geen scores in categorie 3 en 4' (gelijk de scores van het AFM-themaonderzoek). SRA: "Deze doelstelling is bijna gehaald. Na de één-meting levert 'Samen Beter' geen onvoldoende score categorie 4 op. Eén kantoor scoort onvoldoende categorie 3. Dit kantoor zal een versnelde reguliere review ondergaan op het wettelijke controledomein. 88 procent van de SRA-populatie met een Wta-vergunning heeft een aanzienlijke kwaliteitsverbetering laten zien en scoort op het getoetste dossier volgens AFM-methodiek een score categorie 1. De 12 procent onvoldoende scores in categorie 2 worden vanzelfsprekend gemonitord via de reguliere review."

Effecten

Volgens de SRA heeft het programma geleid tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en professionaliseringsslag. "Dat is terug te zien in de overall resultaten van de reguliere reviews, juist ook op het wettelijke controledomein, waarover de SRA Reviewcommissie later deze maand zal rapporteren."

De extra focus en inzet op kwaliteit kent ook andere effecten volgens de SRA. "Sinds de aanvang van het verplichte traject zijn er verschuivingen geweest in de SRA-populatie. Tien kantoren met een Wta-vergunning zijn gefuseerd, er zijn veertien vergunning ingeleverd en zeven kantoren hebben het SRA lidmaatschap beëindigd."

Impuls

De SRA zegt vanuit eigen kracht een positieve impuls te willen geven aan het kwaliteitsdenken in én over de sector. "Naast de reguliere toetsingen van de onafhankelijke Reviewcommissie en de inspanningen rond het sectorprogramma In Publiek belang, heeft het SRA-bestuur een nieuw SRA-programma 'Next Level' geformuleerd, dat begin 2018 tijdens de SRA Kwaliteitsdag is gelanceerd. De basis voor dit programma ligt gelegen in de kwaliteitsvisie en -ambitie waar SRA-leden, samen met bestuur en bureau vanuit een publiek belang, gezamenlijk de schouders onder zetten."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.