Nieuws

Databank gemeentefinanciën online

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een website online gezet waarop financiële informatie over alle Nederlandse gemeenten staat.

De website, Data Financiën Gemeenten, bestaat uit drie onderdelen: een overzicht van gemeentefondsen, inkomsten en uitgaven per gemeenten en financiële kengetallen. Ook de achterliggende financiële database is gemakkelijk te benaderen.

Het betreft een pilotversie; de website is nog in ontwikkeling. De komende periode zullen er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, zoals meer data over lokale belastingen.

Gerelateerd

Afbeelding Nieuws

BDO: sociaal domein zet financiële positie gemeenten onder druk

Nederlandse gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen. De gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, ging als gevolg van de recessie van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat de solvabiliteit van gemeenten vanaf 2018 verder afneemt.

x 0

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.