Nieuws

Accountantskantoren van start met nieuwe 'subsidiecommunity'

Vertegenwoordigers van subsidiepraktijken van vijf accountantsorganisaties hebben begin 2019 de Subsidy Audits Community (SAC) opgericht. De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) is blij met het initiatief. De SAC gaat allereerst aan tafel met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Centraal staat de uitvoerbaarheid van subsidieregelingen.

De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) is al bijna vijftien jaar actief op het terrein van subsidieregelingen en controleprotocollen. De beoordeling van protocollen heeft geen formele status, maar het COPRO-stempel 'uitvoerbaar' wordt door de opstellers van protocollen steeds belangrijker geacht. Voor COPRO is het van belang om goede contacten te onderhouden met de accountants in het veld. Dit geldt met name voor accountants in de subsidiepraktijk, die direct met onduidelijke regelingen of protocollen geconfronteerd kunnen worden. Een protocol kan vaktechnisch uitvoerbaar zijn, maar is het in de praktijk ook toepasbaar en leidt het niet tot te veel lasten?

COPRO juicht daarom de recente oprichting van de Subsidy Audits Community (SAC) toe. "Op deze wijze kunnen wij ons bereik enorm vergroten", aldus COPRO-voorzitter George Straatman. "Het werkt ook twee kanten op. Vanuit de praktijk krijgen we te horen waar de problemen precies liggen, terwijl we bij de beoordeling van een protocol direct terecht kunnen bij accountants die met de voeten in de subsidieklei staan."

Aan tafel met RVO

De nieuwe SAC-voorzitter Huub Bröring noemt als voorbeeld de subsidieregelingen die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden uitgevoerd. "We hebben een aantal discussiepunten waarover we moeilijk in contact kunnen komen, bijvoorbeeld over het verschil tussen de begrippen lasten, kosten en uitgaven. Via het netwerk van COPRO gaan wij nu met de dienst aan tafel."

SAC wil met meer actoren rondom subsidieverlening in contact treden, zoals de Audit Dienst Rijk (ADR), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en afzonderlijke ministeries. "Het is belangrijk dat alle partijen die bij een subsidieregeling betrokken zijn hun verwachtingen duidelijk uitspreken", zegt Bröring. "Doordat de secretaris van COPRO aanschuift bij onze maandelijkse vergaderingen hebben we een goede connectie met de vaktechnische know-how van de NBA."

Automatisme

Te vaak wordt bij een nieuwe subsidieregeling automatisch een controleprotocol voor de accountant geschreven, zonder te bedenken of de gevraagde zekerheid wel gewenst is, of niet op een andere manier kan worden verkregen. Opstellers van subsidieregelingen en controleprotocollen missen vaak inzicht in wat een accountant wel of niet kan controleren, of weten niet welk accountantsproduct het meest passend is.

Soms levert een rapport van feitelijke bevindingen veel meer inzicht op dan een 'kale' controleverklaring. Hierdoor zijn subsidie-eisen in veel gevallen niet eenduidig, voor verschillende uitleg vatbaar en soms op onderdelen niet uitvoerbaar. Doordat bovendien subsidieverstrekker en -ontvanger beiden vaak van mening zijn dat de controlekosten minimaal moeten zijn, ligt een flinke verwachtingskloof op de loer.

De SAC is van plan een Q&A-lijst op te stellen om de subsidiepraktijk inzicht te geven in best practices, praktische standpunten en andere vaktechnische aangelegenheden. Momenteel wordt, in overleg met de NBA, de invulling van COS 720 bij subsidieverantwoordingen uitgewerkt.

Samenstelling

De SAC bestaat bij de start uit vijf vertegenwoordigers van subsidiecontrolepraktijken van grote kantoren. Door de link met COPRO heeft de SAC ook aansluiting met de zgn. 'Blauwe Brigade' van de NBA, die zich primair richt op de vermindering van regelgeving en administratieve lasten. Het is de bedoeling dat de SAC een breed bereik krijgt, daarom roept Bröring accountantskantoren die zich bezighouden met subsidiecontroles op om zich bij de community aan te sluiten.

De SAC bestaat uit Huub Bröring (PwC, voorzitter), Guido Willems (KPMG, secretaris), Erwin Buitelaar (EY), Gert Scheele (Deloitte) en Hans Hofman (BakerTilly). Michel Admiraal (NBA) neemt deel als zgn. linking pin naar COPRO. Voor vragen over de SAC kunt u contact opnemen met huub.broring@pwc.nl of mailto:guido.willems@kpmg.nl .

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.