Nieuws

NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren

De NBA is bezorgd over de daling van het aantal accountantsorganisaties dat beschikt over een oob-vergunning. Nu ook Accon-avm uiterlijk per 30 juni 2019 haar oob-vergunning wil omzetten naar een niet-oob-vergunning daalt het aantal accountantskantoren met een oob-vergunning in korte tijd van negen naar zeven.

De NBA vreest dat deze ontwikkeling eraan bijdraagt dat de beschikbaarheid van de accountant in het oob-segment verder onder druk komt te staan. In december 2018 gaf accountantsorganisatie Grant Thornton ook al te kennen dat zij haar oob-vergunning zal omzetten in een niet-oob-vergunning. Met het besluit van accon avm zijn er per 1 juli 2019 nog maar zeven aanbieders in het oob-segment.

Met een oob-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een accountantskantoor bevoegd om de jaarrekeningcontrole uit te voeren bij organisaties van openbaar belang (oob's), zoals beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. De wetgever heeft het voornemen om ook woningcorporaties, pensioenfondsen en enkele wetenschapsinstellingen aan te wijzen als oob, waardoor de vraag naar jaarrekeningcontroles bij oob's verder toeneemt.

Zorgwekkende ontwikkeling

De NBA noemt de daling van het aantal aanbieders met een oob-vergunning een zorgwekkende ontwikkeling. "De markt, met inbegrip van oob's, heeft belang bij een breed en divers scala aan aanbieders. Daar komt bij dat het oob-segment kampt met een tekort aan accountants; een tekort dat verder toeneemt als het aantal aanbieders vermindert."

De NBA onderkent dat de hoge eisen die aan oob-vergunninghouders worden gesteld zeker bij relatief kleinere oob-kantoren kunnen leiden tot een onevenredige belasting van personeel en middelen. Tegelijkertijd onderstreept de beroepsorganisatie de noodzaak van stringente kwaliteitseisen. 

De NBA zal met het ministerie van Financiën en de AFM in overleg treden over mogelijke en gewenste maatregelen om de huidige trend te keren. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.