Nieuws

Hoge Raad uit bezwaren over spaartaks

De Hoge Raad heeft bezwaren tegen de hoogte van het fictieve rendement dat de Belastingdienst hanteert voor de vermogensrendementsheffing op spaargeld.

Zonder veel risico te nemen was het voor belastingplichtigen in 2013 en 2014 met hun spaargeld niet haalbaar om een rendement van 4 procent te behalen, stelt de hoogste rechter. Echt ingrijpen doet de Hoge Raad evenwel niet. Het is aan de Belastingdienst zelf om de bezwaren af te wikkelen.

Het gaat om een slepende zaak. De Bond voor Belastingbetalers (BvB) voert al jaren een juridische strijd omdat de spaartaks gebaseerd zou zijn op een onrealistisch fictief rendement, zeker door de al jaren lage rente in Europa. Over dat fictieve rendement is vervolgens 30 procent belasting geheven. Tot op heden protesteerden zo'n 24 duizend belastingbetalers tegen de belasting. Ze gaven daarmee gehoor aan een oproep van de BvB.

Wat de conclusies van de Hoge Raad precies betekenen voor individuele belastingbetalers, blijft onduidelijk. Dat hangt er ook van af of mensen zijn geconfronteerd met een zogenoemde buitensporig zware last. Om dat te bepalen zou ook moeten worden gekeken naar het belastingtarief van 30 procent en de situatie kan sterk van persoon tot persoon verschillen. Dit soort individuele toetsen vallen buiten het bereik van de gevoerde massaalbezwaarprocedures.

Verheugd

De Bond voor Belastingbetalers reageert verheugd, ondanks dat belastingbetalers door de uitspraak niet direct geld terug kunnen zien van de fiscus. De belangenbehartiger vindt het vooral belangrijk dat de Hoge Raad heeft gezegd dat de spaartaks, ook wel box 3-heffing genoemd, op stelselniveau eigenlijk niet klopte.

In de komende weken buigt de Bond zich nog over de vraag of deze uitspraak moet worden voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook werkt de organisatie aan procedures tegen de spaartaks in andere jaargangen dan 2013 en 2014. In 2017 is de wet op dit vlak wat aangepast.

Gevoelig dossier

Het dossier ligt in de politiek nog steeds gevoelig. "Nu weet iedere belastingbetaler dat het veronderstelde rendement van 4 procent voor de circa 3 miljoen box 3-belastingplichtigen de werkelijkheid geenszins benadert", benadrukt de Bond. "Wij zien deze uitspraak als een aansporing voor de Tweede Kamer en het kabinet om de herziening van box 3, zoals vastgelegd in het regeerakkoord Rutte 3, in hoog tempo te realiseren."

De Belastingdienst zegt het vonnis te zullen bestuderen.

Bron: ANP/Accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.