Nieuws

Kamervragen over rol accountant bij misstanden Privazorg

Kamerlid Slootweg (CDA) en Kerstens (PvdA) hebben kritische vragen gesteld aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën over de rol van Grant Thornton bij financiële misstanden rondom zorgorganisatie Privazorg. De NBA heeft inmiddels gesproken met betrokken partijen en dringt aan op nader onderzoek.

Volgens Trouw en Follow the Money zou Grant Thornton een "grote rol" hebben gespeeld bij financiële constructies van PrivaZorg waardoor twee aandeelhouders zichzelf konden verrijken met 14 miljoen euro die bestemd was voor de zorg. Daarnaast claimt Trouw dat Grant Thornton er ook voor zorgde dat de zorgaanbieder geen geconsolideerde jaarrekening hoefde te publiceren, waardoor dubieuze financiële constructies lang buiten zicht bleven.

Kamerlid Slootweg wil weten wat minister Blokhuis (VWS) en staatssecretaris Snel (Financiën) vinden van "de rol van Grant Thornton die als accountant en adviseur van Privazorg constructies verzint, waardoor een bedrag van zes miljoen zorggeld tegen de geest van de wet wordt weggesluisd door aandeelhouders uit te kopen".

Stichting

Uit verder onderzoek van Trouw en Follow the Money bleek ook dat er door het oprichten, fuseren en opheffen van een hele reeks vennootschappen en stichtingen er miljoenen lijken te verdwijnen, waaronder een bedrag van 5,8 miljoen, dat in een stichting zat die was ondergebracht bij een trustkantoor. De voorzitter van de stichting was "iemand van huisaccountant Grant Thornton", aldus Trouw.

Slootweg is ook kritisch over die constructie: "Is het wettelijk mogelijk dat een accountant eerst een zorgorganisatie adviseert en daarna als bestuurder binnen diezelfde zorgorganisatie actief wordt? Past het binnen de code van de beroepsgroep accountancy? Zo ja, is dit naar uw mening wenselijk?" Slootweg wil ook weten of de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Belastingdienst, de IGJ of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) accountantskantoor Grant Thornton heeft aangesproken op haar rol bij Privazorg. Kamerlid John Kerstens (PvdA) stelde eerder ook al vragen aan minister Blokhuis over de rol van de accountant bij Privazorg en wil van de minister weten of er aanleiding is voor overleg "met bijvoorbeeld de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)".

Wet- en regelgeving

De advocaten van de twee aandeelhouders van Privazorg wijzen naar Grant Thornton, omdat alle boekhoudkundige, fiscale en andere juridische zaken volgens de advocaten waren uitbesteed aan de adviseurs van Grant Thornton. "Grant Thornton heeft cliënte altijd verzekerd dat het zich uiteraard hield aan de bestaande wet- en regelgeving", liet de advocaat eerder deze maand weten aan Trouw. Grant Thornton zelf liet per mail aan de krant weten dat het vanwege het beroepsgeheim niets kan vertellen over de kwestie.

Reactie NBA

De NBA zegt de zaak nauwlettend te volgen. "Accountants dienen het publiek belang en de samenleving mag verwachten dat ze wegblijven van hetgeen daarmee in strijd is. Het is dus ongewenst als accountants - ook in hun adviesrol - medewerking verlenen aan dubieuze constructies. Daarnaast behoort het tot de taak van een controlerend accountant om zich te vergewissen van de integriteit van hun client en gesignaleerde misstanden aan de orde te stellen", aldus Berry Wammes, directeur van de NBA. De beroepsorganisatie heeft inmiddels met het bestuur van Grant Thornton gesproken, alsmede met NZA en IGJ. Wammes: "We constateren dat er ten aanzien van de accountant veel veronderstellingen in de media worden geuit, maar dat relevante feiten vooralsnog ontbreken of onduidelijk zijn. We dringen aan op nader onderzoek en overleggen met betrokken instanties over de wijze waarop dit moet plaatsvinden."

Reactie Grant Thornton

Grant Thornton geeft aan momenteel niet te kunnen reageren op de kwestie PrivaZorg omdat het gehouden is aan de geheimhoudingsplicht in de beroepsgroep. Bestuursvoorzitter Marcel Welsink: "Als nieuw aangetreden bestuursvoorzitter van Grant Thornton hecht ik aan het publieke belang. Wij nemen deze kwestie bijzonder serieus. In dat kader kan ik u melden dat wij op korte termijn ook in gesprek zullen gaan met de Nederlandse Zorg autoriteit en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd."

Update 26 augustus: Ook door de SP zijn inmiddels Kamervragen gesteld over Privazorg. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.