Nieuws

EY: Winst zorgsector daalt, inzet zzp'ers hoger dan ooit

De winst van de zorgsector daalde in 2018 met 0,1 procentpunt naar 1,6 procent, terwijl de winst het jaar daarvoor nog met 0,8 procentpunt steeg. De daling wordt vooral veroorzaakt door een verdere toename van verzuim en verloop. Dat blijkt uit de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019.

In de barometer zijn alle jaarverslagen van zorginstellingen met meer dan vijf miljoen euro omzet meegenomen, die tot en met juli 2019 zijn gedeponeerd en waarop de EY-rating-methodiek voor de zorg is toegepast.

Het verzuim nam toe van 5,7 naar 5,9 procent en het verloop groeide van 14,2 procent naar 15,7 procent. Daardoor is de inzet van zzp'ers toegenomen van 6,6 naar 7,1 procent, het hoogste niveau ooit. De totale uitgaven aan personeel niet in loondienst bedroegen in 2018 bijna 2,6 miljard euro.

Verzuim en verloop bereiken zorgwekkende niveaus

De gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg - waar de personeelsinzet het hoogst is - worden het hardst geraakt door oplopend verzuim en verloop. Met name het verloop bereikt in 2018 ongekende hoogtes met een piek voor de GGZ van meer dan 18 procent. Ook hebben de extra middelen die naar de ouderenzorg zijn gegaan tot dusver geen gunstige impact gehad op het personeelsverloop en -verzuim, aldus EY.

Rob Leensen, partner bij EY en gespecialiseerd in de zorgsector: "In de ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening in de Nederlandse zorgsector herkennen we een dubbele impact. Enerzijds ontstaat er meer vraag naar zorg en anderzijds daalt het aanbod van beschikbaar arbeidspotentieel. Voorlopig zijn er geen signalen dat de markt voor zorgpersoneel normaliseert. Dit betekent hogere personeelskosten waardoor de financiële ruimte om te innoveren afneemt. En juist innovatie is van groot belang om de zorgverlening efficiënter te maken. Wij roepen de overheid daarom op om grotere budgetten beschikbaar te stellen voor innovatie in de zorg."

Zorgsector nog steeds 'veilig' voor investeerders

Na een periode van vier jaar met een stabiele sectorrating van bbb+, daalt deze naar bbb. Hiermee scoort de zorgsector nog net voldoende om op de interesse van investeerders te mogen rekenen.

De UMC's en de regionale instellingen voor beschermd wonen behalen met een rating van aa respectievelijk a de hoogste rating van alle subsectoren. Maar ook hier is een daling in de rating te zien, vooral ingegeven door sterk dalende rendementen. Met name de UMC's leggen daarmee - vanwege hun omvang - veel gewicht in de schaal voor de sector als geheel. Er zijn ook subsectoren met een stijgende rating, zoals de topklinische en algemene ziekenhuizen. Ondanks de dalende rating is de zorgsector nog steeds een veilige sector om in te investeren, aldus EY.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.