Nieuws

IIA brengt tien belangrijkste risico's voor 2020 in beeld

IIA Nederland heeft samen met zeven andere Europese instituten voor Internal Auditors de tien meest impactvolle risico's van 2020 voor organisaties in kaart gebracht in het rapport 'Risk in Focus 2020'.

Dit zijn onder andere risico's die al een aantal jaren meedraaien, zoals cybersecurity en digitalisering, en die zich blijven ontwikkelen. Daarnaast vormen geopolitieke en economische ontwikkelingen, zoals de brexit en spanning tussen China en de VS, mogelijke externe risico's. Klimaatverandering is als grootste stijger op plaats 10 binnengekomen.

"Dankzij de bevindingen van ruim vijfhonderd chief audit executives is het rapport Risk in Focus erg waardevol bij het opstellen van de auditplannen voor 2020 én geeft het bestuursorganen goed zicht op welke uitdagingen hen komend jaar te wachten staan", aldus IIA Nederland.

Top-10 risico's

Het rapport behandelt de volgende 10 risico's:

  1. Cybersecurity & data privacy: rising expectations of internal audit (78%)
  2. The increasing regulatory burden (59%)
  3. Digitalisation & business model disruption (58%)
  4. Looking beyond third parties (36%)
  5. Business resilience, brand value & reputation (31%)
  6. Financial risks: from low returns to rising debt (30%)
  7. Geopolitical instability & the macroeconomy (29%)
  8. Human capital: the organisation of the future (27%)
  9. Governance, ethics & culture: the exemplary organisation (26%)
  10. Climate change: risk vs opportunity (14%)

Hoogte risico versus bestede tijd

Opvallend in het rapport is volgens IIA Nederland dat er op verschillende items een onbalans lijkt tussen de hoogte van de risico's en de tijd die een auditafdeling eraan besteedt. IAF's besteden nog relatief veel tijd aan de meer traditionele risico's, zoals financial controls, compliance en governance. Relatief weinig tijd besteden ze aan de nieuwere risico's, zoals cybersecurity en digitalisering, de externe risico's en aan de soft controls (human capital en cultuur). "Daar ligt een grote uitdaging voor 2020", aldus de beroepsorganisatie.

Top 5 risico's 2025

Naast het benoemen van risico's voor 2020 geeft het rapport ook een inkijkje in de top 5 risico's die men op de middellange termijn verwacht.

Over het algemeen is er een kleine toename of afname te zien over een periode van vijf jaar. Opvallend is dat de traditionele risico's waar internal audit van oudsher sterk in is afnemen en de accenten verschuiven naar de nieuwere risico's. Van twee van die nieuwere risico's verwacht men bijvoorbeeld dat die over vijf jaar een veel grotere rol gaan spelen, als eerste verdergaande disruptieve digitalisering en als tweede klimaatverandering. Daar waar nu 58 procent van de chief audit executives digitalisering als risico benoemen, wordt dit met 75 procent alleen maar 'hotter'. Voor wat betreft klimaatverandering benoemt maar liefst een dubbel aantal chief audit executives (28 procent) dit als een van de top 5 risico's voor over vijf jaar. "Om hierop voorbereid te zijn, is het goed om nu al als IAF op kleine schaal te starten met het auditen van risico's op dit vlak", stelt IIA Nederland.

De bestuurssamenvatting en het rapport zijn op de website van IIA Nederland gratis te downloaden. Ook is er een video beschikbaar op het YouTube-kanaal van IIA Nederland.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.