Nieuws

VEB wil AFM-toezicht op auditcommissies

Leden van auditcommissies moeten onder wettelijk toezicht komen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor pleit VEB-directeur Paul Koster in het Financieele Dagblad.

Koster houdt zijn pleidooi tegen de achtergrond van het onderzoek dat de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) momenteel uitvoert in opdracht van de minister van Financiën. Volgens de VEB-directeur zou de AFM een wettelijke rol moeten krijgen bij benoeming, opleiding en toetsing van leden van auditcommissies van beursfondsen. "In de accountancy is een digitale revolutie gaande die grote impact heeft op het beroep. In dat licht is het best merkwaardig dat een accountant zich verplicht jaarlijks laat bijscholen, maar een auditcommissielid niet", stelt hij.

Ook zou de AFM moeten kijken naar het contact tussen de auditcommissie en interne en externe accountants en naar de herbenoeming van accountants. "De kern is dat de AFM ook aan de auditcommissie vraagt wat zij precies heeft gedaan", zegt Koster. De auditcommissie zou daarover ook uitgebreider over moeten berichten in het jaarverslag.

Oordeelsvorming

Daarnaast wil Koster dat bestuurders meer uitleggen over hoe zij omgaan met grote veranderingen in de wereld, zoals klimaatverandering. "Voor accountants komt het accent daarmee meer te liggen op risico-inschattingswerkzaamheden en het evalueren van de beoordeling en toelichting door het management. De oordeelsvorming van de accountant moet daarom een zwaarder accent krijgen in de controlestandaarden."

In een vorige week geplaatste opinie op Accountant.nl gaat Koster uitgebreider in op de veranderende controleomgeving, de gevolgen voor de accountantstaak en de gewenste veranderingen met betrekking tot het AFM-toezicht.

Paul Koster was afgelopen vrijdag een van de sprekers tijdens het symposium De actuele waarde van het Limpergiaans vertrouwen, ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.