Nieuws

'Accountants schieten tekort bij beoordeling en openbaarmaking bestuursverslag'

Accountants veronachtzamen hun rol bij de kwaliteitsbeoordeling en openbaarmaking van het bestuursverslag van grote en middelgrote nv's en bv's. Dat stelt hoogleraar externe financiële verslaggeving Ruud Vergoossen in het Financieele Dagblad.

Volgens de wet moet het bestuursverslag in totaal achttien informatie-elementen bevatten. De accountant moet controleren of het bestuursverslag volgens de wettelijke eisen is opgesteld. Uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit blijkt echter dat in de
de onderzochte bestuursverslagen gemiddeld slechts twaalf van de achttien wettelijk voorgeschreven informatie-elementen zijn terug te vinden. "Maar opmerkelijk genoeg wordt door de betrokken accountant toch steeds verklaard dat het betreffende bestuursverslag aan de wet voldoet", aldus Vergoossen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat er nogal wat schort aan de openbaarmaking van het bestuursverslag. Ondernemingen moeten het verslag samen met de jaarrekening deponeren bij het handelsregister óf het moet bij de rechtspersoon ter inzage liggen. Slechts een derde van de ondernemingen deponeert het bestuursverslag. De helft weigerde een inzageverzoek of reageerde helemaal niet. "Dit is opvallend, omdat de terinzagelegging moet worden gezien als een substituut van de deponering. (...) De onderneming moet op verzoek dan ook altijd direct inzage geven."

"Accountants bagatelliseren vaak hun rol in de openbaarmaking, of ontkennen deze zelfs. Zij stellen dan dat dit de verantwoordelijkheid van de onderneming is. Maar bedrijven die niet aan de openbaarmakingsplicht voldoen plegen een economisch delict. Zoiets kan de controlerend accountant vanzelfsprekend niet laten passeren. In deze rol moet je je er immers van vergewissen dat de onderneming waarvan je de jaarrekening controleert, tijdig en volledig voldoet aan de deponeringsplicht", aldus Vergoossen.

Als de onderneming ervoor kiest om het bestuursverslag niet te deponeren, dan moet de accountant zich er dus van verzekeren dat dit verslag wel ter inzage ligt zodra de jaarrekening is gedeponeerd, stelt Vergoossen. Als een onderneming de wettelijke bepalingen over de openbaarmaking met voeten treedt is dat volgens de hoogleraar "voldoende reden voor de accountant om de controle-opdracht terug te geven of niet te aanvaarden".

Volgens Vergoossen zou het goed zijn als accountantskantoren strikter zouden toezien op naleving van de regelgeving. Ook zou de NBA de rol van accountants bij het bestuursverslag nog eens nader moeten toelichten en benadrukken. "Al was het alleen maar met het oog op het almaar groeiende belang van de (niet-financiële) informatieverschaffing, die met name in het bestuursverslag zal plaatsvinden."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.