Nieuws

Ledenaantal FvD voor accountant niet te achterhalen

Politieke partij Forum voor Democratie (FvD) kan niet aantonen hoeveel leden de partij in 2019 had. Ook de accountant kwam er niet uit.

Dat meldt De Telegraaf. "Partijen die subsidie ontvangen zijn verplicht jaarlijks voor 1 juli de subsidieverantwoording over het voorgaande jaar in te dienen. Een goedkeurende accountantsverklaring moet hier deel van uitmaken. Deze verklaring moet ook betrekking hebben op het ledental", stelt een woordvoerder van het ministerie van BZK tegenover de krant.

De subsidie voor politieke partijen wordt deels bepaald op basis van het aantal leden van een partij. FvD claimt met regelmaat dat het de politieke partij is met de meeste leden in Nederland. Het ministerie heeft Forum gevraagd om alsnog een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken "op basis van het aantal leden waarvan wel kan worden gecontroleerd dat zij over 2019 hun contributie hebben betaald". De subsidie over 2019 moet voor 1 november aanstaande worden vastgesteld.

Niet reproduceerbaar

Controlerend accountant Van Noort Gassler & Co slaagde er niet in om het ledenaantal over 2019 vast te stellen. Volgens de accountant zijn incassobestanden van de contributie over 2018 van zowel de vereniging als de jongerenorganisatie van FvD "niet meer reproduceerbaar" . Daardoor is het ledenaantal per 1 januari 2019 niet duidelijk genoeg. De accountant geeft aan dat de oordeelonthouding gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie in het kader van de Wet financiering politieke partijen. 

Forum zelf geeft de schuld aan "de vorige penningmeester" Henk Otten, aldus de Telegraaf. Hij zou alle ledenincasso's over 2018 "op een grote hoop" hebben gegooid, waardoor een juiste administratieve verwerking onmogelijk werd. Otten verliet Forum voor Democratie eerder na interne conflicten. Tegenover de krant noemt hij de beschuldiging aan zijn adres "flauwekul" en stelt dat partijleider Thierry Baudet "geen elementair benul van administratie of financiën" heeft.

2020

Inmiddels lijkt FvD de administratie meer op orde te hebben, "dankzij nieuw bestuur", zo meldt de partij op Twitter. FvD heeft een opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2020 online gezet, inclusief een assurance rapport van de accountant. "Naar ons oordeel is de opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria", aldus Van Noort Gassler.

De accountant van Forum kwam eerder in het nieuws door de onrust binnen FvD. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp), die jaarlijks adviseert over de verantwoording van de politieke partijen, liet de Audit Dienst Rijk (ADR) een review uitvoeren van de controle bij Forum. Op basis van de uitkomsten daarvan moest de accountant herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.