Nieuws

Commissie is niet tevreden met accountantscontrole bij Forum voor Democratie

De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp), die jaarlijks adviseert over de verantwoordingsdocumenten van de politieke partijen, is niet tevreden met de verantwoording van Forum voor Democratie. De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft daarom een review uitgevoerd van het accountantswerk bij Forum.

De Ctfpp constateert over zowel 2017 als 2018 tekortkomingen in de jaarverantwoording van Forum voor Democratie (FvD) en zijn neveninstellingen. Over het verantwoordingsjaar 2017 bleek uit een eerdere review door de ADR dat niet kan worden gesteund op het controlewerk van de accountant van Forum.

De commissie adviseerde in september 2019 om de ADR ook over verantwoordingsjaar 2018 een review te laten uitvoeren bij de accountant van Forum. Daarnaast wijst de Ctfpp op de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen aan FvD, wegens herhaalde tekortkomingen in de verantwoording van de partij.

Herstelwerk

Minister Ollongren van BZK heeft het advies van een tweede review door de ADR overgenomen, zo schrijft zij nu in een brief aan de Tweede Kamer. De ADR heeft niet alleen een review uitgevoerd bij de accountant van FvD, maar ook bij die van het CDA en 50PLUS. Op basis van de uitkomsten daarvan moeten de accountants van Forum voor Democratie en 50PLUS herstelwerkzaamheden uitvoeren. "Indien dit tot onvoldoende resultaat leidt, zullen volgende stappen in overweging moeten worden genomen", aldus de minister.

Van Noort Gassler & Co, de accountant van FvD, kwam eerder in het nieuws door de onrust binnen de partij. In een verklaring tegenover NRC stelde de accountant dat de jaarrekening over 2018 was goedgekeurd en het totaalbeeld “correct” was. In een artikel op deze website schreef Jan Willem Wits dat de accountant "als winnaar uit de bus" kwam in een "politiek melodrama dat alleen maar verliezers kent".

Volgens de Ctfpp is het overgrote deel van de jaarstukken van de politieke partijen wel opgesteld conform de eisen van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). GroenLinks moet voor een volgend verantwoordingsjaar beter duidelijk maken dat de controleverklaring ook betrekking heeft op de neveninstellingen.

Controleprotocol

De commissie adviseert, naar aanleiding van de reviews van de ADR, om samen met de NBA een controleprotocol voor politieke partijen op te stellen. De Regeling financiering politieke partijen kan in dit controleprotocol worden opgenomen.

Minister Ollongren neemt dat advies over en zal in overleg treden met de NBA "bij de eerstvolgende aanpassing van deze regeling". De minister streeft ernaar om de aangepaste Regeling financiering politieke partijen tegelijk met het voorstel tot wijziging van de Wfpp in werking te laten treden, als het kan per 1 januari 2021.

In het najaar adviseert de Ctfpp, waarin onder meer hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer zitting heeft, over het verantwoordingsjaar 2019. De minister zal de Kamer daarover dan opnieuw informeren.

Kamerbrief reactie op advies jaarstukken politieke partijen 2018

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.