Nieuws

VEB Accountantsbrief 2021: schep duidelijkheid over invloed pandemie

Accountants moeten bij de controle van ondernemingen de komende tijd extra aandacht besteden aan de impact van de coronapandemie op de prognoses van ondernemingen zelf, op de controlewerkzaamheden en op frauderisico's.

Dat zegt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in de Accountantsbrief 2021, die het naar de zes kantoren met een oob-vergunning (PwC, Deloitte, KPMG, EY, BDO en Mazars), de NBA en aan de ondernemingen met een notering aan Euronext Amsterdam heeft gestuurd. "De coronapandemie heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemingen, accountants en stakeholders, waaronder aandeelhouders. In deze tijden van grote onzekerheid, nog aangewakkerd door de innovatieve en disruptieve kracht van technologische ontwikkelingen op bedrijfsmodellen, is het belang van effectieve, adequate en tijdige communicatie zo mogelijk nog groter dan onder reguliere omstandigheden", aldus Paul Koster, directeur van de VEB.

Verwachtingen

De VEB wijst erop dat de visie van ondernemingen op het verdere verloop van de pandemie significante implicaties heeft voor onder meer liquiditeitsprognoses, de financierbaarheid (convenanten) en de goodwill impairment test. De beleggerskoepel wil daarom in de controleverklaring een "betekenisvolle" toelichting op de wijze waarop de controlerend accountant de verwachtingen van het management heeft beoordeeld. Koster: "De nadruk moet daar naar ons inzien gelegd worden op de verschillen ten opzichte van de controle 2019 waar het de ingebouwde risico's en gevoeligheden betreft."

De VEB wil dat accountants inzichtelijk maken bij jaarrekeningposten die worden bepaald door toekomstprojecties welke aannames het management heeft gemaakt over de duur en de impact van de pandemie. Koster: "Het schiet tekort om de gevraagde informatie af te doen met een generieke mededeling over de onzekerheden vanwege Covid-19, zoals in voorkomende gevallen in de controleverklaringen 2019 terug te vinden was."

Invloed op controle

Verder vindt de VEB dat mag worden aangenomen dat de pandemie ook invloed heeft op de controlewerkzaamheden zelf. "Het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie is dit jaar mogelijk uitdagender dan gebruikelijk. […] VEB verneemt graag op welke wijze beperkingen als gevolg van de coronapandemie de controlewerkzaamheden hebben beïnvloed en welke compenserende maatregelen nodig waren om toch een hoge mate van zekerheid te kunnen verstrekken bij de jaarrekening."

Koster wijst er ook nog op dat de pandemie impliceert dat de risico-inschatting door de accountant en het inspelen op frauderisico's aan belang wint. "Het werken op afstand en de druk om ondernemingsdoelstellingen te realiseren, kunnen een stimulans of gelegenheid vormen voor fraude. VEB ziet graag dat de controlerend accountant omstandig en scherp communiceert hoe deze omstandigheden in de controle zijn geadresseerd en wat de conclusies waren." De VEB zit daarbij graag de inzet van nieuwe controletechnieken, zoals het permanent inschakelen van forensische specialisten, data-analyse en een nadruk op gedragsmatige aspecten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.