Nieuws

Webinar derdenverklaring: accountant moet voldoen aan standaard 4400N

Tijdens het drukbezochte NBA Helpt-webinar van 14 oktober, over de derdenverklaring bij NOW1, werd stilgestaan bij de toepassing van standaard 4400N waar accountants mee te maken krijgen.

De NBA besloot recent, na advies van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB), om de 'derdenverklaring' bij de verantwoording van NOW-subsidiegelden te kwalificeren als aan assurance verwante opdracht voor accountants.

Het ministerie had behoefte aan "constateringen en feitelijke bevindingen", stelde Annette Houwaart (NBA Helpdesk) tijdens het webinar. De verklaring mocht voor accountants niet onder de overige opdrachten vallen, daarom is uitgekomen bij standaard 4400N. SZW gaat in overleg met het ministerie van Financiën vanwege het uniform subsidiekader. Uitgangspunt blijft ook voor accountants het volgen van het formulier voor de derdenverklaring, "maar als accountant moet je wel voldoen aan standaard 4400N", aldus Houwaart.

Consultatie

Peter Eimers (EY/VU) kwam kort terug op de definitieve standaarden voor de NOW-verantwoording. Daarin is een aantal zaken gewijzigd na de consultatie, waarop twintig reacties zijn binnengekomen. Zo is op een aantal punten meer uitleg gegeven. Vragen over het accountantsprotocol zijn gedeeld met het ministerie van SZW.

Eimers stelde dat accountants "best iets mogen vinden" van ondernemingen die NOW-subsidies hebben geclaimd maar dat eigenlijk niet nodig hadden. Dat is vooral iets om met de ondernemer of met commissarissen te bespreken. "En als je echt principieel vindt dat het niet kan, moet je de opdracht niet aanvaarden."

Argwanend

Ook John Weerdenburg (Auxilium), Jan Dekker (ACB/Fiscount) en Hugo van Campen (NBA Helpdesk) gingen tijdens het webinar nader in op de derdenverklaring. Dekker zag als grootste nadeel dat door de derdenverklaring op te stellen volgens een accountantsstandaard, je op grond van de NVKS de opdracht als accountant zelf moet uitvoeren. "Je moet misschien meer doen, maar op basis van de VGBA moest je dat toch al wel."

Weerdenburg benadrukte dat uitgangspunt is om ook kleine afwijkingen te corrigeren voor de verantwoording van de NOW-gelden. Hij wordt zelf "argwanend" als onbekende opdrachtgevers zich melden bij de accountant voor de derdenverklaring; uitgangspunt is het bedienen van bestaande klanten.

Van Campen kreeg bij de NBA Helpdesk de afgelopen tijd veel vragen over het bepalen van de groep binnen concerns. Hij voorziet binnen kantoren "gezellige gesprekken tussen de partners" in het kader van de derdenverklaring en de NVKS.

Guidance

Tijdens het webinar werd nadere guidance van de NBA aangekondigd rond de toepassing van standaard 4400N. Inmiddels is daarvoor het document 'Nadere duiding bij derdenverklaring als 4400N opdracht' beschikbaar. Hierin worden vragen beantwoord als:

  • Mag een controlerend accountant een derdenverklaring afgeven?
  • Waarom is standaard 4400N van toepassing bij de derdenverklaring?
  • Mag een accountant de derdenverklaring afgeven nu de tekst niet volledig aansluit bij standaard 4400N?
  • Wat betekent het als standaard 4400N moet worden toegepast?
  • Wat is het gevolg van toepassing van de NVKS?
  • Hoe moet worden gehandeld als fouten worden geconstateerd bij het uitvoeren van de werkzaamheden?

Het document is te vinden onder de FAQ's rond de derdenverklaring. Het is een 'levend document' dat zo nodig regelmatig zal worden aangevuld.

Het NBA Helpt-webinar over de derdenverklaring werd, met meer dan tweeduizend deelnemers, opnieuw drukbezocht. Ruim de helft van de bezoekers verwacht voor het eind van het jaar de eerste derdenverklaringen in te dienen. 56 procent heeft al de nodige voorbereidende werkzaamheden getroffen.

Terugkijken van het webinar kan via nba.nl/webinar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.