Nieuws

Aedes: kleine wijzigingen in Accountantsprotocol woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Vereniging van woningcorporaties Aedes ziet geen grote wijzigingen.

Met de richtlijnen uit dit protocol controleren accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties. Eind oktober is het definitieve protocol gepubliceerd in de Staatscourant.

Er zijn volgens vereniging van woningcorporaties Aedes enkele kleine wijzigingen in het accountantsprotocol ten opzichte van vorig jaar. "Denk aan wijziging van de Woningwet in relatie tot het sociaal huurakkoord, toelichting op de marktwaardeleningen en derivaten, en wijziging in verband met de passendheidsnorm. Om de leesbaarheid te vergroten zijn ook enkele passages herschreven", aldus Aedes.

Automatisering

Aedes wijst op initiatieven vanuit de sector om frauderisico's en betrouwbaarheid te vergroten. "In de sector zijn diverse initiatieven in ontwikkeling om de woningtoewijzing deels of geheel te automatiseren. Automatisering leidt voor corporaties tot een verdere lastenvermindering en een vermindering van de foutgevoeligheden in de uitvoering. De sector verwacht hiermee de betrouwbaarheid van de toewijzingen te vergroten en het frauderisico met inkomensgegevens in de toewijzingsprocedure verder te beperken.

Een dergelijk systeem kan voor de corporatie oplossingen bieden bij de privacywetgeving (AVG-proof). De Aw ondersteunt deze ontwikkeling. Het protocol bevat daarom vernieuwde kaders voor de accountant voor controlewerkzaamheden van de woningtoewijzingen.

Werkbaar accountantsprotocol

Sinds 2017 is de omvang van het accountantsprotocol teruggebracht. Aedes zegt echter nog veel "verbetermogelijkheden" te zien. In februari 2019 publiceerde Aedes het rapport 'Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties', waarin het een analyse maakt van knelpunten in en rond het accountantsprotocol 2018 en aanbevelingen deed om deze op te lossen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.