Nieuws

Noodmaatregel werkbehoud vanaf 6 april beschikbaar

Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden kunnen vanaf 6 april aankloppen bij speciale loketten van het UWV, om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Ondernemingen die aan de voorwaarden van de 'NOW' voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. De tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkortingsregeling. De nieuwe regeling is ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom.

Ondernemers kunnen aanspraak maken op de regeling als ze door de crisis gedurende drie maanden hun omzet zeker 20 procent zien dalen. Voorwaarde is dat zij hun personeel gewoon blijven doorbetalen en dat zij tijdens de periode dat zij subsidie ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er is wel een maximum: de regeling geldt voor brutosalarissen tot ongeveer 9.500 euro per maand.

"De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven", aldus minister Wouter Koolmees. "Het werk en daarmee de omzet vallen soms helemaal stil. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid." De NOW is bedoeld om ondernemers te steunen die ondanks die onzekerheid vasthouden aan hun personeel.

Accountantsverklaring

Koolmees doet tegelijk een beroep op de morele verantwoordelijkheid van ondernemers om alleen van de regeling gebruik te maken "als het echt nodig is". Er zal worden gecontroleerd op fraude, benadrukt de minister.

Onderdeel van de verplichtingen van de werkgever is om na afloop van de periode waarover subsidie wordt verleend een definitieve opgave van de omzetdaling te overleggen met daarbij, boven een nog vast te stellen grens, een accountantsverklaring. Hierover voert de NBA nog overleg met het ministerie van SZW.

Ook het salaris van flexwerkers kan worden gecompenseerd, stelt het ministerie. Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties roepen bedrijven op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. "Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee."

Niet allemaal tegelijk

Het UWV keert in drie termijnen een voorschot van 80 procent uit. Het eerste deel kan al enkele weken na de aanvraag worden overgemaakt. De uitkeringsinstantie houdt rekening met tienduizenden aanvragen en heeft extra maatregelen getroffen om de aanvraagwebsite overeind te houden.

Het zou helpen als niet iedereen tegelijk zich meldt, benadrukt het UWV. Dat is ook niet nodig, brengt Koolmees in herinnering, want de regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Werkgevers blij met snelle start regeling

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat bedrijven snel een beroep kunnen doen op de tijdelijke noodmaatregel. De werkgevers wijzen erop dat voor veel bedrijven "elke dag telt". Door de nu gekozen maatregelen hoeven er veel minder mensen te worden ontslagen, wat goed is voor de productiecapaciteit als de crisis voorbij is.

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de beloofde voorschotten snel zullen worden uitbetaald. Bij veel bedrijven lopen de kosten namelijk door, terwijl er nauwelijks geld binnenkomt. Wel beseffen de organisaties dat de regeling mogelijk nog moet worden aangepast omdat het snel optuigen van een regeling niet altijd zorgt voor een effectieve en uitvoerbare regeling.

De organisaties roepen hun leden op alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is.

'Historisch besluit'

De noodmaategel kan rekenen op goedkeuring van vakbonden. CNV spreekt over een "historisch besluit", maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de positie van flexwerkers. Volgens vakcentrale VCP moeten werknemers kunnen rekenen op volledige doorbetaling van hun loon.

Met dit pakket maatregelen wordt volgens CNV grote werkloosheid voorkomen. "Het kabinet biedt werkgevers hiermee zekerheid zodat ze hun personeel in dienst kunnen houden. We zijn trots op een overheid die zo in de bres springt voor werkenden", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Een groot zorgpunt voor CNV is de positie van de twee miljoen flexwerkers. "Zij vliegen er als eerste uit bij een crisis", zo klinkt het. "Wij blijven aandacht vragen voor deze groep mensen die buiten de boot vallen. Zij moeten ook meeprofiteren van het maatregelenpakket."

VCP wijst erop dat de vergoeding van de loonkosten niet onbeperkt is zoals bij de aankondiging twee weken geleden wel leek. De organisatie zal er strikt op toezien of werknemers hun salaris daadwerkelijke betaald krijgen.

Bron: ANP/Accountant

Meer informatie

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.