Nieuws

Rekenkamer: 'Eenduidiger accountantscontroles in publieke sector'

De Algemene Rekenkamer wil dat de zorg en het onderwijs onder de reikwijdte van de Wta gaan vallen. Daarnaast is de Rekenkamer een voorstander van onderzoek naar alternatieve structuurmodellen.

Dat staat in een Kamerbrief van de Rekenkamer, waarin deze haar steun uitspreekt voor onder meer de conclusies van de MCA- en CTA-rapporten. "De Algemene Rekenkamer vindt het positief dat het kabinet verdere maatregelen wil treffen om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontroles te verbeteren. De rapporten van de CTA, de MCA en de AFM geven daartoe alle aanleiding", aldus de Rekenkamer, die het aangekondigde onderzoek naar alternatieve structuurmodellen, zoals audit only, onderschrijft.

Ook gaat de Rekenkamer in op de aanbevelingen rondom kwaliteitsindicatoren. "Accountants controleren niet alleen de boekhouding van bedrijven, maar ook van veel publieke instellingen en organisaties. Daarom is er reden om de indicatoren waarop de kwaliteit van het werk van accountants voortaan getoetst moet worden door de minister te laten vaststellen of door een onafhankelijke instantie. Analoog aan de rol die het Zorginstituut Nederland heeft voor de kwaliteit in de zorgsector."

Uiteenlopende regels

Daarnaast wil de Rekenkamer dat de overheid de controleverklaringen die accountants afgeven voor publieke organisaties meer in lijn brengt. "De vele tientallen miljarden aan publiek geld die bij gemeenten, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen gecontroleerd moeten worden, vallen nu onder uiteenlopende regels. Ziekenhuizen, scholen en gemeenten zijn in accountantstermen nu geen 'organisatie van openbaar belang'. Controles op de boekhouding van onderwijs- en zorginstellingen gelden niet als wettelijke controles volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties. Hierdoor ontbreken diverse waarborgen en is er geen onafhankelijk toezicht door de AFM op deze sectoren", aldus de Rekenkamer.

In de brief pleit de Algemene Rekenkamer ervoor dit te veranderen, omdat het "vaak al moeilijk is de publieke euro te volgen". Daarnaast ziet de Rekenkamer kansen om raadsleden, Statenleden en leden van raden van toezicht te ontlasten, omdat die zich momenteel nog moeten verdiepen "in de variëteit" aan verslaggevings- en controlevoorschriften. "Zij zijn immers opdrachtgever voor en gebruiker van de accountantscontrole. Daarom roepen we het kabinet op om te bezien hoe de verslaggeving en accountantscontrole binnen de publieke sector op een meer eenduidige leest kunnen worden geschoeid.”

Volgens de Rekenkamer past een dergelijke investering in vergelijkbaarheid “bij de ambitie in EU-verband om de boekhoudingen in de gehele publieke sector vergaand te uniformeren."

» Kamerbrief Toekomst Accountancysector

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.